Świadome zarządzanie zakupem energii w organizacji WEBINAR 23.09.2021

Wyślij link znajomemu

W pierwszym tygodniu sierpnia, cena kontraktu BASE_Y-22 była względnie stabilna, oscylowała w granicach 356 – 359 PLN/MWh.
W tym samym czasie, cena uprawnień do emisji CO2 zawierała się w przedziale 54 – 57 EUR/t. W ostatnim tygodniu sierpnia, cena uprawnień do emisji CO2 przekroczyła historyczny poziom 60 EUR/t (30.08.2021 r.). Znalazło to odzwierciedlenie w cenie kontraktu BASE_Y-22, który tego samego dnia zanotował maksymalną cenę 372,72 PLN/MWh a kolejnego wzrosła ona do 376,00 PLN/MWh.

Tak duża nierównomierność rynku i rozchwianie cenowe stanowią istotne ryzyko dla organizacji. W tym obszarze kluczowa jest dywersyfikacja portfela energetycznego i ocena możliwości dostawy energii ze źródeł odnawialnych (on-site lub off-site PPA), która nie jest obarczona ryzykiem zmienności cen uprawnień do emisji CO2.

Podczas nadchodzącego wydarzenia przedstawimy m.in. sposoby kontraktowania energii elektrycznej z uwzględnieniem energii odnawialnej, w ramach kontraktów PPA. Omówimy również korzyści ze stosowania modelu zakupu transzowego energii elektrycznej, który umożliwia podejmowanie świadomych decyzji zakupowych w odpowiednich momentach wahań cen na rynku.

Program:

   • Metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej w organizacji.
   • Audyt efektywności energetycznej – jak wykorzystać i wdrożyć rekomendacje?
   • Zakupy energii elektrycznej – jak kupować przy obecnej zmienności rynkowej?
   • PPA – dostawa energii odnawialnej. Czy zielona energia jest obecnie atrakcyjna kosztowo?
   • Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE.

Data: 23.09.2021, godz.12:00.

Link do wydarzenia.

Zapraszamy!