Zarządzanie dokumentacją ochrony danych – jak spełnić wymagania RODO
Właściwe prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych jest jednym z podstawowych obowiązków podmiotów, które je przetwarzają.
Zapraszam na bezpłatną konsultację:
Krzysztof Gołaszewski
tel. +48 22 537 50 50

    Firma

    Imię i nazwisko

    Adres e-mail

    Numer telefonu