Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE

Wyślij link znajomemu

W ramach 45. edycji Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE w Łodzi odbył się  panel dyskusyjny pt. „Współpraca na rzecz inwestycji infrastrukturalnych i społeczeństwa gigabitowego – szanse i zagrożenia”, w którym obok przedstawicieli UKE, Ministerstwa Cyfryzacji i innych wziął udział przedstawiciel Audytela, Emil Konarzewski.

Dyskusję poprzedzono prezentacją najnowszego raportu analitycznego zrealizowanego wspólnie przez Audytel i kancelarię prawną  CMS. Konkluzją raportu jest apel do regulatora rynku, aby w kwestii nakładania nowych obowiązków na sektory do tej pory nie regulowane, takie jak operatorzy CATV, brać pod uwagę szerszy interes ekonomiczny wszystkich interesariuszy rynku i cele Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz aby, zgodnie z najlepszymi praktykami, stosować minimalne środki regulacyjne wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu.