Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

EROD wydaje wytyczne dotyczące harmonizacji kar – czy administratorzy danych otrzymają taryfikator przewinień?
Image 2022/06/23 Aktualności Natalia Groszyk

Unia Europejska, za pomocą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”, „Rozporządzenie”) zakończyła ważny etap kompleksowej reformy regulacji ochrony danych w Europie. Rozporządzenie opiera się na kilku kluczowych elementach, a jednym z nich są silniejsze uprawnienia organów nadzorczych w zakresie egzekwowania przepisów. Rozporządzenie nakłada znacznie podwyższony poziom kar pieniężnych za naruszenie przepisów ochrony danych

Szczegóły
Kiedy kupić energię na giełdzie?
Image 2022/05/26 Aktualności administrator-techniczny

Podjęcie decyzji o momencie zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii1 wymaga dokładnej analizy wielu czynników wpływających na jej cenę. Narzędziem analitycznym wspomagającym ten proces jest model średnioterminowy.

Szczegóły
Transatlantyckie przekazywanie danych – w oczekiwaniu na Privacy Shield 2.0
Image 2022/05/12 Aktualności Natalia Groszyk

W piątek 25 marca rząd Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Europejska ogłosiły[1] uzgodnienie zasadniczych założeń nowego transatlantyckiego porozumienia w zakresie ochrony danych osobowych, które ma w pełni uregulować przekazywanie danych osobowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Obecnie, w związku z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE, obowiązują standardowe zasady przekazywania danych osobowych wskazane w Rozdziale V RODO[2], ale

Szczegóły
Giełda wierzytelności a RODO
Image 2022/04/19 Aktualności Natalia Groszyk

Giełda wierzytelności to miejsce, w którym wierzyciel ma możliwość zaoferowania do „sprzedaży” swojej wierzytelności innym osobom. Należy mieć na uwadze, iż oferowane przez wierzyciela wierzytelności nie podlegają klasycznej sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), lecz są oferowane w ramach tzw. „cesji”, którą regulują przepisy art. 509 i następne kc. Dodatkowym elementem charakterystycznym

Szczegóły
Rekordowa wysokość kary nałożonej przez Prezesa UODO
Image 2022/04/08 Aktualności Natalia Groszyk

Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Karą administracyjną obciążony został także podmiot przetwarzający. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „PUODO”) opublikował

Szczegóły
Zielona Transformacja szansą na wieloletnie obniżenie kosztów energii w Organizacji
Image 2022/04/01 Aktualności Natalia Groszyk

Ceny energii elektrycznej stale rosną. Głównym powodem dalszych wzrostów ceny energii elektrycznej są rosnące ceny praw do emisji CO2. Obecnie ich ceny oscylują w okolicy 85 EUR/t co przekłada się na ceny kontraktów terminowych BASE_Y-23 oraz BASE_Q-1-23 na poziomach odpowiednio ok 620 i 700 zł/MWh. Ceny te są praktycznie dwukrotnie wyższe niż te, które notowaliśmy

Szczegóły
Pomoc obywatelom Ukrainy a RODO (Stan prawny aktualny na dzień 16 marca 2022r.)
Image 2022/03/25 Aktualności Natalia Groszyk

12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tego samego dnia ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP i tego samego dnia weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.   W dniu

Szczegóły
Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika, kiedy pracownik jest honorowym dawcą krwi?
Image 2022/03/22 Aktualności Natalia Groszyk

Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa Pracownik, który oddaje krew może zgodnie z przepisami skorzystać ze zwolnienia od pracy, a od 26 stycznia 2021 roku honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub

Szczegóły
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w dobie konfliktu zbrojnego na Ukrainie
Image 2022/03/15 Aktualności Natalia Groszyk

Czynnikami destabilizującymi łańcuch dostaw, kwalifikowanymi jako „czarny łabędź” w analizie ryzyka (zdarzenia mało prawdopodobne, ale mogące spowodować załamanie się biznesu) są oprócz klęsk żywiołowych, napięcia polityczne, konflikty zbrojne. Wynika to z tego, że łańcuch dostaw jest głęboko osadzony nie tylko w infrastrukturze, ale także w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym. Konflikt zbrojny w Ukrainie coraz

Szczegóły
Jakie dokumenty może pracodawca żądać od pracownika – cudzoziemca, aby być w zgodzie z przepisami RODO?
Image 2022/03/01 Aktualności Natalia Groszyk

W związku z RODO wielu pracodawców ma dylemat, jakie dokumenty mogą się znaleźć w aktach osobowych pracownika – cudzoziemca? W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów Kodeksu pracy, albowiem zgodnie z nimi pracodawca może przetwarzać zamknięty katalog danych osobowych (art. 221 § 1 i 3) osoby ubiegającej się o pracę oraz pracownika.  § 4 Kodeksu

Szczegóły