Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Warstwowy obowiązek informacyjny
Image 2022/11/28 Aktualności Natalia Groszyk

Jednym z podstawowych obowiązków administratora jest poinformowanie osoby, której dane pozyskuje o tym m.in. kto, po co i jak długo będzie te dane przetwarzał oraz jakie prawa przysługują ww. osobie[1]. Obowiązek ten powinien zostać zrealizowany przez administratora w sposób przejrzysty, tak by informacje były sformułowane jasnym i prostym językiem, zrozumiale dla odbiorcy[2]. RODO proponuje rozwiązanie

Szczegóły
Separacja sieci przy zastosowaniu diody danych
Image 2022/11/22 Aktualności Natalia Groszyk

W dobie powszechnej informatyzacji bezpieczeństwo kluczowych zasobów oraz danych jest niezwykle istotne. Ochrona na wysokim poziomie wszystkich zasobów jest kosztowna i nie zawsze możliwa. Stąd  każda organizacja powinna dokonać klasyfikacji posiadanych przez siebie zasobów w zależności od ich ważności dla jej funkcjonowania. Najważniejsze zasoby powinny być chronione lepiej, przy pomocy często droższych rozwiązań technicznych i

Szczegóły
Rozporządzenie DORA a zmiany w obszarze cyberbezpieczeństwa
Image 2022/11/15 Aktualności Natalia Groszyk

Dziesiątego listopada br. w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie na którym przyjęto rezolucję ustawodawczą dotyczącą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (w skrócie ang. DORA). Celem nowej regulacji jest usprawnienie i aktualizacja istniejących przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym instytucji szeroko rozumianego rynku finansowego. DORA wprowadza nowe regulacje w miejscu

Szczegóły
Programmatic a RODO
Image 2022/09/23 Aktualności Natalia Groszyk

„Dane osobowe” zostały zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO. Zgodnie z treścią tego przepisu „są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).   Przepis ten wskazuje, że „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich identyfikatorów jak:

Szczegóły
Technologia rozpoznawania twarzy w świetle wytycznych EROD 05/2022
Image 2022/09/12 Aktualności Natalia Groszyk

Technologia rozpoznawania twarzy rozwija się dynamicznie, a potencjalne zastosowania rozbudzają wyobraźnię inwestorów, którzy chętnie dołączają aktywa z tego obszaru do swojego portfolio. Podmioty sektora prywatnego wprowadzają i udoskonalają w szerokim zakresie technologię rozpoznawania twarzy, służącą do uwierzytelnienia użytkowników urządzeń elektronicznych, dokonywania bezgotówkowych płatności, ale i tagowania zdjęć na portalach społecznościowych, rozpoznawania nastroju i dostosowania materiałów

Szczegóły
Bezpieczeństwo energetyczne na tle niepewnej sytuacji rynku energii
Image 2022/08/23 Aktualności Natalia Groszyk

W efekcie konieczności uniezależnienia się od gazu, pozyskiwanego z Rosji, dopuszczającej się agresji wobec Ukrainy, a także rosnącej inflacji i kosztów surowców, ceny na rynku energii wprost szaleją. W konsekwencji panującej sytuacji, zapanowała panika oraz niepewność w kwestii źródeł mogących uzupełnić zasoby państwowych gospodarek w ten niezwykle istotny dla energetyki surowiec. Mocno ograniczona dostępność do

Szczegóły
Dane byłego pracownika – co z nimi zrobić, aby być w zgodzie z RODO?
Image 2022/08/17 Aktualności Natalia Groszyk

Samo rozwiązanie umowy o pracę nie powoduje, że administrator danych (pracodawca) przestaje przetwarzać dane osobowe byłego pracownika, albowiem prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe) zarówno zatrudnionego pracownika, jak i byłego pracownika regulują przepisy prawa pracy. A to, w jaki sposób i jak długo należy przetwarzać dane osobowe pracowników oraz przechowywać dokumenty wchodzące w skład zasobu kadrowego,

Szczegóły
Korzyści migracji do chmury Microsoft Azure
Image 2022/07/29 Aktualności Natalia Groszyk

Microsoft Azure jest platformą chmurową, która z roku na rok zyskuje na popularności. Korzystają z niej firmy, które od początku działalności decydują się na przetwarzanie i składowanie danych w chmurze, jak i firmy, które do chmury chcą zmigrować swoje zasoby. Migracja może się odbywać np. poprzez całkowite przeniesienie lub, co często jest rozwiązaniem bardziej korzystnym,

Szczegóły
„Dark patterns” a RODO
Image 2022/07/20 Aktualności Natalia Groszyk

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD) 03 marca 2022 r. opublikowała „Wytyczne 3/2022 w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać”[1]. Dokument jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Kwestia wykorzystywania „dark patterns”, znanych w świecie UX design jest ciekawym problemem w kontekście naruszenia przepisów Ogólnego Rozporządzenia o

Szczegóły
Odpowiedzialność karna a RODO
Image 2022/07/05 Aktualności Natalia Groszyk

Czy brak wdrożenia RODO w organizacji może skutkować odpowiedzialnością karną kierownictwa organizacji? Czy pracownik organizacji, zobowiązany do ochrony danych osobowych, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Na jakie sankcje narażony jest pracownik, który narusza przepisy ochrony danych osobowych? Zasada rozliczalności jako obrona przed odpowiedzialnością karną. Pomimo tego, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/

Szczegóły