Audytel wraz Instytutem Łączności doradzają Prezesowi UKE

Wyślij link znajomemu

Audytel wraz z Instytutem Łączności przygotował na zlecenie Prezesa UKE propozycję rozstrzygnięcia sporu z zakresu wymiany ruchu IP

W związku z toczącym się z wniosku Netii S.A. postępowaniem administracyjnym o rozstrzygnięcie sporu z zakresu wymiany ruchu IP pomiędzy Netią S.A. a Telekomunikacją Polską S.A., Prezes UKE przedstawił do konsultacji projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Propozycja rozstrzygnięcia została opracowana przez konsorcjum Audytel S.A. oraz Instytut Łączności.

 

Opracowanie składa się z analizy zawierającej uwarunkowana techniczne i ekonomiczne związane z usługą wymiany ruchu IP oraz z części praktycznej – propozycji rozstrzygnięcia sporu w formie całościowej umowy regulującej stosunki pomiędzy operatorami w zakresie usługi wymiany ruchu IP wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań.

Szczegółowy raport będący uzasadnieniem rekomendowanych działań Prezesa UKE znajduje się na stronach UKE:

http://www.uke.gov.pl