Kategoria: Raporty i publikacje

Kategoria: Raporty i publikacje

Najnowsza edycja raportu: „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze”
2019/08/28 Aktualności,Raporty i publikacje administrator-techniczny

Niniejszy raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie zawiera m.in. charakterystykę platform usługowych, udostępniane usługi, typowe ceny oraz prognozę rozwoju rynku.

Szczegóły
Raport telekomunikacyjny – szanse rozwojowe polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach 2019-2024
Image 2019/08/23 Aktualności,Raporty i publikacje administrator-techniczny

Zachęcamy do składania zamówień najnowszego raportu dot. rynku telekomunikacyjnego oraz jego prognoz na lata 2019-2024. Informujemy, że zawarte w raporcie informacje uwzględniają przede wszystkim wewnętrzne czynniki rozwoju rynku takie jak:

Szczegóły
Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2019!
Image 2019/05/24 Aktualności,Raporty i publikacje administrator-techniczny

Najnowszy raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian.

Szczegóły
Raport „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS” – edycja 2015
2015/05/28 Raporty i publikacje administrator-techniczny

Raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie zawiera m.in. charakterystykę platform usługowych, udostępniane usługi, typowe ceny oraz prognozę rozwoju rynku.

Szczegóły
Sprzedaż usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp w latach 2009-2014 – raport Audytel
2015/05/13 Raporty i publikacje administrator-techniczny

Charakterystyka sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w latach 2009-2014 r.

Szczegóły
Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2015 już dostępna!
2015/03/16 Aktualności,Raporty i publikacje administrator-techniczny

Raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów i cen wraz z prognozą ich zmian.

Szczegóły
Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce
2014/04/29 Raporty i publikacje administrator-techniczny

We współpracy z Fundacją CATI firma Audytel opracowała raport, w którym przeprowadzono analizę możliwych scenariuszy rozwoju systemu

Szczegóły
Sprzedaż usług pocztowych i kurierskich w sektorze objętym ustawą Pzp w latach 2010-2012
2013/12/20 Raporty i publikacje administrator-techniczny

Charakterystyka sprzedaży usług pocztowych i kurierskich dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w

Szczegóły