Chmura trafia pod strzechy

Wyślij link znajomemu

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (październik 2013)

Rozwiązania chmurowe przestają być postrzegane przez polskie firmy jako niebezpieczna ekstrawagancja. Według sondażu firmy VMware przeprowadzonego w czerwcu b.r. 23% firm działających w Polsce poważnie rozważa możliwość przechowywania swoich danych poza własnymi serwerami.

W kwietniu b.r. własne usługi w chmurze dla firm mikro i małych zaoferowała T-Mobile, a we wrześniu Orange. I nie były to tylko najprostsze rozwiązania typu powierzchnia dyskowa, ale także bardziej zaawansowane usługi dedykowane działalności e-commerce (sklep internetowy, CMS, oprogramowanie finansowo-księgowe). Wcześniej z bogatą ofertą, dedykowaną raczej dla dużych firm oraz tych z bardziej zaawansowanymi potrzebami, na rynku pojawili się tacy dostawcy jak Comarch, Onet, Beyond, ATM, GTS, Octawave czy Atende. Wśród innowacyjnych rozwiązań, które znalazły się w ich portfolio znalazły się m.in. udostępnianie infrastruktury (Infrastructure as a Service) rozliczanej na godziny czy udostępnianie rozwiązań zunifikowanej komunikacji (Unified Communications as a Service)

Potencjał chmury i jej nieodwracalne zadomowienie się w systemach informatycznych zauważyła także Komisja Europejska. Już we wrześniu 2012 Komisja ogłosiła strategię w zakresie usług świadczonych modelu cloud. Dokument zakłada, że nowy rynek wygeneruje w Unii Europejskiej 2,5 mln nowych miejsc pracy oraz zwiększy PKB UE średnio o 1%, co daje niebagatelną kwotę 160 mld EUR rocznie. KE w swojej strategii podaje wyniki badań, według których 80% organizacji, które zaczynają korzystać z chmury obliczeniowej, osiąga oszczędności kosztów na poziomie co najmniej 10-20%. Idąc za ciosem pod koniec października b.r. Komisja utworzyła grupę ekspertów, która ma opracować bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej.

Oprócz sektora przedsiębiorstw rozwiązania cloud’owe trafiają także do administracji publicznej i samorządowej. Już w ubiegłym roku w Opolu Urząd Miasta postanowił wybudować chmurową platformę na potrzeby miasta i jego 70 jednostek organizacyjnych. Projekt nosi nazwę „E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych” (wartość projektu wyniosła 2,9 mln zł). We wrześniu b.r. GTS Poland podpisał kontrakt z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na uruchomienie wirtualnego centrum danych – prywatnej chmury. Największym obecnie prowadzonym projektem administracji publicznej jest chmura obliczeniowa Ministerstwa Finansów, zbudowana w CPD w Radomiu, będzie kosztowała łącznie 76 mln zł. Proces budowy infrastruktury i migracji systemów ma się zakończyć do końca 2013 r.

Czy jednak potencjalni klienci korporacyjni są już gotowi, mentalnie i organizacyjnie, na przejście z modelu własnych zasobów IT na model chmurowy? Audytel rozpoczyna właśnie w tej sprawie szeroko zakrojone badanie wśród największych polskich przedsiębiorstw. Wyniki będą znane już w grudniu.