Kategoria: Biuletyny

Kategoria: Biuletyny

Testy bezpieczeństwa – wymagania, potrzeby a rzeczywistość
Image 2022/08/10 Biuletyny administrator-techniczny

Obserwowane zwiększone zapotrzebowanie na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa informacji nie jest tylko chwilową modą, czy skutkiem nałożenia na wiele podmiotów obowiązku ich przeprowadzania przez prawo lub organy nadzorcze ale działaniem niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa systemom informatycznym i przechowywanym  w nich danych.

Szczegóły
Bezpieczeństwo w chmurze
Image 2022/07/15 Biuletyny Natalia Groszyk

Organizacje w Polsce bardzo ostrożnie podchodzą do outsourcingu usług IT – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Jest to podyktowane z jednej strony chęcią pozostawienia najważniejszych kompetencji wewnątrz organizacji i posiadania kontroli nad jednym z najważniejszych obszarów IT (ograniczenie popytu), z drugiej strony związane jest to z brakiem rozbudowanych usług po stronie operatorów i integratorów (ograniczenie

Szczegóły
Wyhaczyć chmurę
Image 2022/01/25 Biuletyny Natalia Groszyk

Polski rynek rozwiązań chmurowych, pomimo dość głośnych zapowiedzi i dużego zainteresowania mediów, wciąż znajduje się w powijakach i nie może się jakoś z nich wygrzebać. Nieliczni wciąż jeszcze dostawcy usług chmurowych w naszym kraju z zazdrością i niedowierzaniem patrzą na inne rynki, na których poziom wykorzystania chmury obliczeniowej jest znacznie wyższy a łączna wartość rynku

Szczegóły
Privacy Shield – początki funkcjonowania
Image 2021/09/16 Biuletyny administrator-techniczny

Dnia 1 sierpnia 2016 roku został uruchomiony program Tarcza Prywatności (eng. Privacy Shield) – umowa ramowa przyjęta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, która ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Europejczyków, które przekazywane są podmiotom działającym w USA.

Szczegóły
Łańcuch dostaw w praktyce
Image 2021/02/01 Aktualności,Biuletyny administrator-techniczny

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono wiele projektów dotyczących współpracy w ramach łańcucha dostaw. Takie działanie miało na celu przeanalizowanie, w jaki sposób firmy mogą korzystać z procesów, informacji, technologii, możliwości swoich dostawców i klientów oraz jak zwiększyć przewagę konkurencyjną. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Większość projektów była realizowana w relacji między sprzedawcą, a producentem, ale także

Szczegóły
Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw zgodnie z ISO 28000:2007
Image 2020/01/15 Aktualności,Biuletyny administrator-techniczny

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw, automatyzacją i dostosowaniem systemów informatycznych, jak również z adekwatnym do zmiennych warunków zabezpieczeniem operacji.  Zarządzanie Łańcuchem Dostaw W niniejszym artykule skupimy się na bezpieczeństwie łańcucha dostaw. Przedstawimy dobre praktyki, zasady które w naszej opinii należy

Szczegóły
Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej
Image 2017/09/25 Biuletyny administrator-techniczny

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej wartości 225,2 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny spadek względem roku 2015. Przyczyn tego było kilka: spadek cen usług telekomunikacyjnych, podwyższenie progów zawierania umów bez konieczności organizacji przetargu z 14 tys. do 30 tys. EUR

Szczegóły
Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat
Image 2017/08/17 Biuletyny administrator-techniczny

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę kolokacyjną inwestowali zarówno wyspecjalizowani polscy dostawcy (Beyond), operatorzy telekomunikacyjni (Orange, T-Mobile, Polkomtel/CP, 3S) oraz zagraniczni giganci (OVH, Equinix). Rezultatem tych działań był wzrost udostępnianej powierzchni IT o rekordowe 10 tys. m2, a tym samym prognoza

Szczegóły
Zbieranie danych do audytu energetycznego
Image 2017/05/17 Biuletyny administrator-techniczny

Rozpoczęcie prac audytowych wymaga umiejętnego zebrania danych, które będziemy poddawać analizie. Ustawa o efektywności energetycznej opisuje w sposób ogólny to, co musimy ustalić aktualne, reprezentatywne, mierzone i możliwe do zidentyfikowania dane dotyczące wykorzystania energii, pozwalające na określenie 90 % zużycia. Zależnie od typu i wielkości przedsiębiorstwa zadanie to może oznaczać zupełnie inne obszary prac. Zanim

Szczegóły
Formy poprawy efektywności energetycznej wspierane przez Państwo
Image 2017/04/13 Biuletyny administrator-techniczny

Podjęcie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej wymaga podjęcia wysiłku i często znaczących nakładów finansowych. Celem zwiększenia motywacji do realizacji przedsięwzięć Państwo przygotowuje zachęty ekonomiczne –  regularnie przygotowywane są nowe programy mające wspierać opłacalność podejmowania inwestycji. Informacje o rozpoczętych programach znajdują się w szeregu dokumentów, w związku z czym poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o kolejnych

Szczegóły