Finał Akademii Sieci Szerokopasmowych

Wyślij link znajomemu

We wtorek 6 października 2015 r. w Elblągu odbyło się ostatnie z zaplanowanych 150 szkoleń w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych – projektu organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), który realizowała firma Audytel.

ELBLĄG (6 października 2015 r.) Ostatnie zajęcia w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych otworzył pan Bogdan Dombrowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC).

Sieci Szerokopasmowe

Bogdan Dombrowski – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, Stanisław Dąbek – dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Szkoleniu towarzyszyło spotkanie, w którym obok starosty Macieja Romanowskiego i jego gości z MAiC wzięli udział przedstawiciele samorządów gmin powiatu elbląskiego oraz pracownicy Starostwa. W trakcie spotkania wiceminister Dombrowski mówił o zadaniach, jakie stoją przed Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Finał projektu szkoleniowego zbiegł się bowiem z ogłoszonym kilka dni wcześniej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursem na budowę sieci szerokopasmowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020.

Akademia Sieci Szerokopasmowych była elementem działań przygotowawczych do sprawniejszej realizacji POPC – mówił Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Do końca 2015 r. zostanie wybudowanych ok. 30 tysięcy kilometrów regionalnych sieci szerokopasmowych, tzw. cyfrowych autostrad, aby docelowo w 2020 roku 100% gospodarstw posiadało dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Program szkoleń i warsztatów Akademia Sieci Szerokopasmowych miał na celu przede wszystkim poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe. Efekty programu podsumował Grzegorz Bernatek, kierownik projektu Akademia Sieci Szerokopasmowych ze strony Audytel:

  • Łącznie w ciągu 5 miesięcy przeprowadzono 150 dni szkoleniowych , w trakcie których przeszkolono 3046 osób. Dotarliśmy łącznie do 39 miast i wszystkich województw.
  • Szkolenia realizowano w 4 blokach tematycznych: zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych, obsługa procesu inwestycyjnego, zagadnienia geodezyjne, budowa sieci telekomunikacyjnych i kwestie techniczne.
  • Uczestnikom warsztatów przekazano ponad tonę materiałów szkoleniowych.
  • Ponad 50% z liczby wszystkich szkoleń odbyło się w miastach poniżej 200 tys. mieszkańców, a co czwarte w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców.
  • Największą popularnością cieszyła się tematyka związana z zajęciem pasa drogowego i budową kanałów technologicznych – zgromadziła ona prawie 30% wszystkich uczestników szkoleń.
  • Najlepszą frekwencję zanotowaliśmy w województwach Polski wschodniej – na tym obszarze zauważalne było duże zainteresowanie tematyką szkoleń ze strony jednostek samorządu terytorialnego, a także mniejszych operatorów.
  • Średnia ocena szkoleń wystawiona przez uczestników wyniosła 4,66 w skali od 1 do 5 a dwóch na trzech uczestników szkoleń wystawiało ocenę „bardzo dobrą”.

 Sieci szerokopasmowe 2

Na potrzeby projektu skierowano zespół dziesięciu wysoko wykwalifikowanych ekspertów z zakresu aspektów prawnych i technicznych procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe. Uczestnicy podkreślały bardzo dobre przygotowanie trenerów, umiejętności szkoleniowe oraz wiedzę praktyczną.

Więcej informacji: https://szerokopasmowo.pl/ oraz grzegorz.bernatek@audytel.pl

O Akademii Sieci Szerokopasmowych: projekt był kontynuacją krajowego programu szkoleń z zakresu procesu inwestycyjnego sieci szerokopasmowych (edycja 2013) organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W 2013 r. zorganizowano dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej regionalne warsztaty, na których w praktyczny sposób pokazane zostały zagadnienia związane z zajęciem pasa drogowego i wykorzystania pasa drogowego oraz zagadnienia związane z lokalizacją sieci szerokopasmowych (łącznie 2 moduły szkoleniowe). Zaprezentowane zostały także najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i sposoby ich uniknięcia. W edycji 2013 krajowego programu szkoleń z zakresu procesu inwestycyjnego sieci szerokopasmowych wzięło udział łącznie 1601 uczestników, a warsztaty odbyły się we wszystkich 16 województwach. W drugiej edycji szkoleń – w 2015 r. – zaproponowano uczestnikom aż 4 moduły szkoleniowe. Tematyka szkoleń była przedmiotem konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, izbami telekomunikacyjnymi oraz ekspertami i stanowi odpowiedź Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na nieustające zapotrzebowanie w tym zakresie.

Warsztaty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu PO IG 2007-2013 oraz z budżetu państwa oraz realizowane w ramach podpisanej umowy z firmą Audytel S.A.

O firmie Audytel: Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną specjalizującą się w audycie teleinformatycznym i analizach rynku telekomunikacyjnego. Jako niezależna firma audytorska Audytel zachowuje pełną neutralność wobec operatorów telekomunikacyjnych i dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel przeprowadził kilkaset projektów doradczych i audytorskich dla średnich i dużych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, operatorów telekomunikacyjnych, a także dla jednostek budżetowych i organów administracji państwowej.