Grupowe zakupy energii – jak zacząć?

Wyślij link znajomemu

Po uwolnieniu rynku energii elektrycznej coraz więcej instytucji decyduje się na zorganizowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej. Przetarg można przygotować samemu lub skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, można także kupować energię samodzielnie lub w ramach grupy zakupowej. Niezależnie, którą wersję wybierzemy, o organizacji przetargu musimy pomyśleć odpowiednio wcześnie i dobrze się do niego przygotować. Od czego zacząć?

Wspólne postępowanie przetargowe z innymi podmiotami niesie ze sobą korzyści finansowe w postaci otrzymania lepszej oferty od potencjalnych sprzedawców. Związane jest to jednak także z większym nakładem pracy.

  • W przypadku grupowego zakupu energii należy organizację postępowania rozpocząć od znalezienia członków grupy zakupowej i podpisania z nimi porozumienia. Uczestników  grupy powinniśmy znaleźć w pierwszym kwartale roku, zakładając, że planujemy rozpoczęcie sprzedaży przez wyłonionego w postępowaniu sprzedawcę od początku kolejnego roku.
  • W kolejnym kroku organizator postępowania wraz z uczestnikami grupy powinien podpisać porozumienie, na mocy którego ogłosi wspólne postępowanie.
  • Po podpisaniu porozumienia powinno nastąpić zebranie technicznych danych na temat punktów poboru energii wchodzących do grupy oraz szczegółowych danych dotyczących sposobu rozliczenia, które to powinno zamknąć się do końca drugiego kwartału.
  • Każdy z uczestników grupy powinien mieć zarezerwowane środki finansowe na zakup energii, co powinno być udokumentowane deklaracją finansową. Zebranie deklaracji finansowych powinno zakończyć się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału.
  • Wykonanie powyższych czynności otwiera nam możliwość ogłoszenia postępowania, które powinno nastąpić nie później niż w połowie trzeciego kwartału.

Dotrzymanie tych terminów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania do końca października. Kolejne dwa miesiące pozostają na podpisanie umowy/umów oraz przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Ostatnią kwestią, o której należy pamiętać, jest analiza okresów obowiązywania oraz wypowiedzenie dotychczasowych umów na zakup energii elektrycznej i podjęcie stosownych działań związanych z ich wypowiedzeniem w odpowiednim momencie. Terminy wykonywania poszczególnych zadań zależą od kilku czynników. Jednym z nich jest liczność grupy oraz poziom przygotowania jej uczestników (głównie w zakresie przygotowania danych o punktach poboru energii). Kolejnym czynnikiem jest fakt, czy grupa organizowana jest po raz pierwszy, czy jest to kolejny przetarg. W przypadku kolejnego przetargu proces zebrania danych powinien trwać krócej z uwagi na fakt, że dane z poprzedniego postępowania należy tylko zaktualizować. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas niezbędny do realizacji poszczególnych zadań są również stosowane narzędzia wspierające proces organizacji grupy. Istotnym wsparciem są narzędzia automatyzujące proces związany z komunikacją i zbieraniem danych od uczestników grupy, szczególnie w przypadku bardzo licznych grup.

zakup energii

Jak skutecznie obniżyć ceny energii?

Zadzwoń lub wypełnij formularz:

Małgorzata Anoszczenko

+48 732 080 269

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.