Grupy zakupowe skutecznie obniżają koszty energii elektrycznej

Wyślij link znajomemu

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (czerwiec 2013)

Deregulacja rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz fluktuacje cen sprawiają, że tematyka zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) jest ważnym tematem, gdyż wiąże się bezpośrednio z możliwością uzyskania oszczędności budżetowych.

Okazuje się jednak, że efektywny zakup energii wymaga przeprowadzanie szeregu prac przygotowawczych, np. inwentaryzacji punktów odbioru energii oraz sporządzenia dokumentacji przetargowej, do których JST często nie posiadają kompetencji albo dedykowanych zasobów. Dodatkowo pojedyncze powiaty i gminy zwykle są w stanie zakontraktować niewielki wolumen energii, co ogranicza możliwość uzyskania konkurencyjnych warunków cenowych. Powyższe czynniki sprawiły, że JST zaczęły organizować grupy zakupowe, których zadaniem jest zbieranie informacji na temat zużycia energii elektrycznej oraz prowadzenia usystematyzowanego procesu zakupu energii elektrycznej, zgodnie wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych – robi to około połowa JST z przebadanej grupy ponad 150 jednostek administracji samorządowej. Rośnie także popularność grup zakupowych – 20% pozostałych JST planuje wejście do grup zakupowych w nadchodzącym roku.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Związku Powiatów Polskich w Warszawie, 20 czerwca 2013 r. przedstawione zostały wyniki z badań nad efektywnością działania grup zakupowych energii elektrycznej wśród ponad 2,500 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST): powiatów, miast i gmin. Badanie zostało przeprowadzone wspólnie przez firmę analityczną Audytel i Związek Powiatów Polskich w maju 2013 r., a jego wyniki okazały się niezwykle interesujące dla wszystkich samorządowców. Na podstawie zebranych danych o zużyciu energii i jej faktycznych kosztach stwierdzono, że jednostki, które kupują energię elektryczną poprzez grupy zakupowe, płacą średnio około 6,3% mniej za samą energię i aż o 13,8% mniej za dystrybucję energii, co w sumie oznacza oszczędności na poziomie około 10% całkowitych kosztów energii elektrycznej zużywanej przez JST.

Największe oszczędności zadeklarowały JST uczestniczące w grupach zakupowych prowadzonych przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty – sięgały one średnio prawie 15%. Oprócz lepszych cen na zakup energii, wyspecjalizowany firmy świadczyły na rzecz jednostek zgromadzonych w grupach zakupowych usługi, umożliwiające optymalizację zużycia energii oraz dodatkowe zmniejszenie rachunków. Cel ten można osiągnąć poprzez: dopasowanie taryf, zamawianej mocy umownej oraz inwentaryzację punktów odbioru energii. Pomocne jest także zbieranie i raportowanie bieżącej informacji o kosztach oraz wolumenach zużytej energii.

Najmniejsze korzyści z grup zakupowych osiągały małe gminy i powiaty, kupujące energię na własne potrzeby – zwykle nie były one w stanie skomasować tak dużego wolumenu energii, który dałby im silną pozycję przetargową w przetargach. Mniejsza efektywność grup prowadzonych samodzielnie może być przypisana niewielkiemu doświadczeniu i brakowi specjalistycznych narzędzi informatycznych do zarządzania grupą.

Badanie przeprowadzono we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP). Bazą do ankietowania były JST zrzeszone w ZPP – 316 powiatów i miast na prawach powiatów – oraz współpracujące gminy. Powiaty działające w ZPP reprezentują 83% ogółu tych jednostek w Polsce.