Jak ograniczyć koszty operacyjne w przedsiębiorstwie?

Wyślij link znajomemu
To pytanie zadają sobie zarówno firmy będące liderami rynku, które chcą jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał, jak również przedsiębiorstwa, które próbują zidentyfikować przyczyny przejściowego spadku rentowności lub wzrostu kosztów operacyjnych. Czynniki powodujące nieefektywną pracę przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – źródło dodatkowych kosztów można podzielić na dwie grupy: organizacyjne i systemowe.

Rys. Czynniki powodujące wzrost kosztów firmy

koszty operacyjneJak zatrzymać zjawisko spadku efektywności i niekontrolowanego wzrostu kosztów operacyjnych?

Jest to zadanie długofalowe, które powinno rozpocząć się gruntowną analizą stanu obecnego procesów w firmie. Stanowi to duże wyzwanie dla organizacji, gdyż wymaga zaangażowania dużej grupy pracowników. Warto podjąć ten wysiłek. Należy pamiętać, że sukces w postaci redukcji kosztów i wzrostu efektywności będzie możliwy dopiero po przejściu trzech głównych faz:

  • Mapowania stanu obecnego – analizy procesów zachodzących w firmie, identyfikacji procesów o strategicznym znaczeniu i odkryciu tzw. „wąskich gardeł” w obecnie realizowanych procesach.
  • Sformułowania rekomendacji działań naprawczych wraz z planem wdrożenia.
  • Wdrożenia przyjętych rekomendacji.

Należy pamiętać, iż powstała dokumentacja powinna być zrozumiała nie tylko dla pracowników firmy, ale również dla dostawców systemów informatycznych, którzy będą automatyzować czynności. Rekomendacje powinny uwzględniać czynniki minimalizacji nakładów na osiągnięcie celów oraz ograniczać negatywny wpływ zmian na sprawność operacyjną firmy.

Klienci, którzy zrealizowali przy naszym udziale kompleksową usługę mapowania osiągnęli znaczące efekty, do których należy zaliczyć:

  • Zwiększenie wydajności o 43 wraz ze spadkiem liczby błędów realizacji o 97%.
  • Zmniejszenie kosztów dystrybucji o 14% wraz ze wzrostem obrotów o 16%.
  • Skrócenie czasu obsługi Klienta o 45%, przy utrzymaniu zakładanego Poziomu Obsługi Klienta.
  • Zmniejszenie kosztów w sieci dystrybucji o 27% przy utrzymaniu zakładanego Poziomu Obsługi Klienta.
  • Wytworzenie strategii wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w całej firmie.

 Autor: Tomasz Dobczyński