Jak skutecznie wdrożyć panel menedżera?

Wyślij link znajomemu

W naszej praktyce biznesowej obserwujemy wzrost zapotrzebowania menedżerów na szybki dostęp do informacji ukierunkowanej na wsparcie konkretnej decyzji zarządczej. Rośnie zatem rola paneli (ang. dashboards), czyli raportów w których najważniejsze informacje są przedstawione w zwięzłej formie – na jednym ekranie lub jednej kartce. Wyróżniamy dwa typy omawianych raportów:

  • Panele (dashboardy) menedżerskie  – prezentują osobom zarządzającym główne wskaźniki, wyraźnie sygnalizują ważne informacje
  • Panele (dashboardy) analityczne – umożliwiają poszukiwanie źródeł i przyczyn wystąpienia zjawiska w pojedynczym obszarze zarządzania

Dlaczego stosowanie dashboardów jest ważne?

  • Lepiej poinformowany menedżer podejmuje trafniejsze decyzje  – nawet najlepsza intuicja nie zastąpi konkretnej informacji odczytanej w odpowiednim czasie
  • Menedżer, który korzysta z dashboardów oszczędza czas – dashboardy prezentują dane w sposób jasny i intuicyjny
  • Dashboardy umożliwiają błyskawiczne śledzenie informacji, które znajdują się w jednym a nie kilku dokumentach

Proces wytworzenia dashboardu

1. Poniżej prezentujemy proces, którego realizacja krok po kroku daje gwarancję sukcesu.

2. Wdrażając dashboard należy:

3. Określić cel biznesowy rozwiązania

4. Zidentyfikować dostępne źródła danych

5. Przygotować i uporządkować dane zasilające

6. Zdefiniować wskaźniki

7. Zaprojektować dashboard

8. Wybrać narzędzie wizualizacji wśród dostępnych na rynku rozwiązań darmowych lub płatnych

9. Wdrożyć dashboard

10. Przetestować jego działanie w praktyce

11. Stale utrzymywać i aktualizować dashboard

Gdzie można wygrać?

Poprawa jakości analiz to szybsza reakcja firmy na szanse i zagrożenia w jej otoczeniu.
Wdrożenie dashboardów dla kilku menedżerów w firmie uwspólnia język opisywania zjawisk poprzez pracę na tych samych wskaźnikach.
Dobrze wdrożony dashboard zapewnia łatwość konfiguracji prezentowanych danych co wspomaga elastyczność w podejmowaniu istotnych decyzji.

Case study – dashboard dla menedżera transportu

Dla firmy handlowo – dystrybucyjnej opracowaliśmy i wdrożyliśmy program poprawy efektywności transportu dystrybucyjnego. Celem działania było obniżenie kosztów transportu w firmie przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi. Jednym z narzędzi wspierających realizację celu było wdrożenie dashboardu dla menedżera transportu. Po wdrożeniu osoba zarządzająca transportem uzyskała bieżącą informację na temat:  aktualnych kosztów wysyłki paczek i palet, wolumenów ładunków na konkretnych kierunkach, poziomu reklamacji usług transportowych, skali opóźnień w procesie transportu, udziału kosztów wszystkich operacji transportowych w sprzedaży. Dzięki wdrożeniu menedżer znacznie podniósł sprawność do podjęcia ważnych decyzji biznesowych, a cały zespół nauczył się pracować i podejmować decyzje w oparciu o liczby. Ponadto menedżerowie wyższego szczebla i zarząd zaczęli się posługiwać tymi samymi wskaźnikami, a obce stało się pytanie: „Jak ta liczba została policzona?”.

Autor: Tomasz Dobczyński