Jak zmienił się rynek dostawców usług IaaS w 2015 r.?

Wyślij link znajomemu

Na przełomie 1. i 2. kwartału 2016 r. Audytel przeprowadził kolejne badanie wśród polskich dostawców usług cloud. Szczególny nacisk został położony na segment usługowy Infrastructure as a Service (IaaS). 

Najbardziej popularną formą realizacji usług cloudowych wśród dostawców są serwery wirtualne oraz przestrzeń dyskowa. Podaż usług IaaS wynosi w badanej grupie dostawców 81% (tyle wynosi średnia penetracja poszczególnymi usługami składowymi na 16 analizowanych w tej grupie usług), tj. o 2pp więcej niż 2014 r. W przypadku Platform as a Service (PaaS) podaż wynosi 76% (6 analizowanych usług), a Software as a service (SaaS) tylko 44% (9 analizowanych usług). W 2015 r. krajowi usługodawcy konsekwentnie rozwijali swoją ofertę – najmocniej zwiększyła się penetracja usług dodanych oraz PaaS – równo po 5pp.

Oprócz rozwoju oferty, warto zanotować fakt pojawienia się nowych graczy. Od lipca 2015 r. Atman – lider krajowego rynku usług kolokacji – udostępnił serwis do sprzedaży automatycznej eco.atman.pl i usługę chmury obliczeniowej. W ramach serwisu dostępne są serwery dedykowane (kolokowane w jednym z dwóch wybranych centrów danych Atman), chmura obliczeniowa (skalowalne środowisko wirtualne, z gwarancją zasobów i domyślną konfiguracją high avaliability) oraz wynajem sprzętu sieciowego i storage’u.

W 2015 r. krajowi usługodawcy konsekwentnie rozwijali swoją ofertę – najmocniej zwiększyła się penetracja usług dodanych oraz Software as a Service (SaaS). Na rynku pojawili się także nowi gracze. Od lipca 2015 r. Atman – lider krajowego rynku usług kolokacji – udostępnił serwis do sprzedaży automatycznej eco.atman.pl i usługę chmury obliczeniowej. W ramach serwisu dostępne są serwery dedykowane (kolokowane w jednym z dwóch wybranych centrów danych Atman), chmura obliczeniowa (skalowalne środowisko wirtualne, z gwarancją zasobów i domyślną konfiguracją high avaliability) oraz wynajem sprzętu sieciowego i storage’u.

Na platformę chmurową usługodawcy przeznaczają średnio 27 szaf przeliczeniowych 40U (aż o 8 więcej niż w 2014 r). Wśród dostawców dominują jednak mniejsze platformy, które mieszczą się w maksymalnie 9 szafach przeliczeniowych 40U. Ponad 40% dostawców usług utrzymuje infrastrukturę chmury tylko w jednym data center. Pomimo deklaracji n/t redundancji platformy w ramach tej samej lokalizacji stanowi to potencjalny problem w dostępności świadczonych usług, w przypadku krytycznej awarii data center lub łączy telekomunikacyjnych.

Wykres 1. Przekrój ofert pod względem liczby data center, na które rozciągnięta jest platforma cloud

Wykres_Przekroj ofert pod wzgledem liczby data center.jpg

Źródło: „Rynek usług cloud w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS”, lipiec 2016, Audytel S.A.

Średnie wykorzystanie infrastruktury cloud wynosi 42% (spadło o 4% w stosunku do 2014 r.). U ponad połowy ankietowanych firm nie przekracza ona 50%. Usługodawcy standardowo deklarują możliwość rozbudowy infrastruktury „pod klienta”.

W 2015 r. zanotowano istotny spadek cen katalogowych w niektórych kategoriach usług. W stosunku do 2014 r. najwięcej spadły ceny zasobów dyskowych (o ok. 25%) oraz VM z dużą liczbą VCPU (o ponad 7%).

Więcej informacji można znaleźć w raporcie „Rynek usług cloud w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS”, lipiec 2016, Audytel S.A. W przypadku zainteresowania opracowaniem, prosimy o kontakt na adres: grzegorz.bernatek@audytel.pl

Autor: Grzegorz Bernatek