Kariera

kariera w audytel

Dołącz do Nas ! Pracujemy przy innowacyjnych projektach, wspólnie dochodzimy do najlepszych rozwiązań i podejmujemy się wszelkich wyzwań. Na co dzień możemy pracować zdalnie, jak i w biurze mieszczącym się w samym centrum Warszawy. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego i pogłębienia wiedzy. Razem ustalamy cele i jesteśmy otwarci na inicjatywy i dyskusje pracowników. Miła atmosfera w pracy jest u nas podstawą – dostarczamy pracownikom benfeity, organizujemy ciekawe wydarzenia w biurze oraz cykliczne spotkania integracyjne. Wspólnie dbamy o to, aby każdy mógł się czuć dobrze w naszym miejscu pracy.

RODO
Konsultant ds. ochrony danych osobowych
Konsultant ds. ochrony danych osobowych
RODO
Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Specjalista ds. ochrony danych osobowych
ESG
Młodszy Konsultant ds. ESG
Młodszy Konsultant ds. ESG
Specjalista ds. Energetyki
Opis stanowiska:

Jako członek zespołu energetyki będziesz pracował z grupą młodych i ambitnych inżynierów nad pozyskiwaniem i realizacją projektów doradczych dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw energochłonnych, spółek kolejowych, spółek telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządów terytorialnych.

Zakres obowiązków:
 1. Realizacja projektów doradczych, w zakresie prognozowania, wykonania strategii, analiz rynkowych, opracowania modeli prognostycznych, wykonaniu prognoz dotyczących energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, nośników energii pierwotnej, innych komponentów mających wpływ na rynek energii
 2. Wykonanie analiz w zakresie zmian miksu energetycznego przedsiębiorstw z zastosowaniem poszczególnych technologii OZE (m.in. energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, producencka energetyka słoneczna, moce oparte o biomasę, o biogaz oraz o odpady komunalne energetyka geotermalna, hydroenergetyka), uwzględniając w tych analizach potencjał techniczny, ekonomiczny, dostępność zasobów, nakłady oraz koszty eksploatacji
 3. Samodzielne formułowanie wniosków z wyników analiz,
 4. Współpraca z działem IT w zakresie przygotowania, testowania i stosowania narzędzi analitycznych do modelowania rynku energii,
 5. Przygotowanie tekstów raportów i prezentacji zawierających zinterpretowane wyniki analiz, modelowania, prognozowania wraz z wnioskami
 6. Budowanie długoterminowych relacji z kluczowymi klientami
 7. Bezpośrednia współpraca z przedstawicielami klienta przy realizacji projektów doradczych w zakresie energetyki (zakupy energii elektrycznej i gazu), bieżący kontaktu z przedstawicielami klienta. Uczestnictwo w prezentacjach wyników prac projektu.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne/ekonomiczne (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Energetyki, Inżynierii Środowiska, Ochrona Środowiska, Odnawialne Źródła Energii);
 • Min 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu projektów doradczych
 • Znajomość rynku energii, w tym zasad handlu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), doświadczenie w projektach wymagających zbierania, analizy, wnioskowania z danych i prezentacji wyników analiz oraz wniosków,
 • Umiejętność korzystania z narzędzi analitycznych (co najmniej MS Excell) w zakresie zaawansowanym, tj co najmniej analiza dużych zbiorów danych, sortowanie, grupowanie, wizualizacja danych, tworzenie i praca na tabelach przestawnych, wyszukiwanie danych z zbiorach
 • Umiejętność analizy informacji i danych liczbowych oraz konstruktywnego wnioskowania na ich podstawie;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Umiejętność pracy w zespole
Co zwiększa twoje szanse:
 1. Doświadczenie w budowaniu relacji biznesowych i handlowych w obszarze usług doradztwa dla klientów biznesowych w rynku energii elektrycznej i/lub gazu,
 2. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 3. Zainteresowanie problematyką rynku energii, efektywnością energetyczną, prognozowanie w rynku energii, posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów w tych obszarach;
 4. Doświadczenie zawodowe w konsultingu, realizacji projektów doradczych dla klientów biznesowych
 5. Doświadczenie zawodowe w projektach z branży energetyki, w tym: audytami energetycznymi, audytami efektywności energetycznej analizami techniczno-ekonomicznymi, projektami doradczymi w energetyce, strategiami rozwoju, studiami wykonalności, koncepcjami rozwoju,
Oferujemy:
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę oraz możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w stabilnej i przyjaznej firmie.
 • Atrakcyjne premie pieniężne do wynagrodzenia podstawowego rozliczane w ujęciu kwartalnym (zależne od indywidualnych wyników pracownika)
 • Wsparcie w zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Dogodną lokalizację biura (centrum Warszawy).
 • Możliwość skorzystania z pakietu benefitów.