Konsultant ds. ESG

Opis stanowiska:

Jako członek zespołu ESG będziesz pracował z grupą ambitnych inżynierów nad projektami m.in. dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z sektora energochłonnego, sektora spożywczego i produkcyjnego.

Zakres obowiązków:
 1. Wsparcie menedżera w prowadzeniu różnorodnych projektów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 2. Analiza danych ESG. Opracowywanie treści raportu środowiskowego dla klientów (część „E” – środowiskowa);
 3. Przygotowywanie założeń́ do strategii ESG,
 4. Doradztwo w obszarze bioróżnorodności, analizach LCA
 5. Realizacja projektów podnoszących kwalifikacje w obszarze ESG (warsztaty dla pracowników
 6. Wsparcie zespołu w przygotowywaniu ofert dla Klientów,
 7. Wsparcie w realizacji projektów: Ocena dojrzałości ESG;
 8. Przygotowywanie założeń do zarządzania pracą zespołów projektowych, odpowiadając za harmonogram i prac, w tym delegowanie zadań oraz
  quality assurance
 9. Bezpośredniej współpracy z przedstawicielami klienta przy realizacji projektów doradczych w zakresie ESG, w tym uczestnictwa w prezentacjach wyników prac projektu odpowiadając za poprawność realizacji prac dla klientów Spółki,
 10. Czynnym uczestnictwie w budowaniu relacji biznesowych z przedstawicielami klienta,
 11. Śledzenie zmian w prawie krajowym i unijnym w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju i innych związanych z zagadnieniami ESG
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem);
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, mile widziane w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych lub przy praktycznym wdrażaniu ESG
 • Praktyczną znajomość polskich i unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska w szczególności w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, gospodarki odpadami, rejestru BDO, analiz LCA
 • Gotowość do rozwoju we wszystkich obszarach ESG oraz chęć dzielenia się wiedzą,
 • Umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania niestandardowych rozwiązań
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Sktywne podejmowanie zadań, kreatywne podejście do nich oraz umiejętność pracy w różnorodnym zespole
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne otwartość na kontakt interpersonalny, umiejętność prezentacji w języku polskim,
 • Umiejętność pracy w zespole i formułowania tekstów inżynierskich w języku polskim;
Co zwiększa twoje szanse:
 • Praktyczna wiedza i umiejętność korzystania z aktów prawnych zakresie ochrony środowiska i ESG, zwłaszcza przy realizacji projektów doradczych,
 • Doświadczenie w konsultingu i umiejętność nawiązywania relacji biznesowych,
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania projektami doradczymi, w szczególności w ochronie środowiska i ESG,
 • Otwartość na wyzwania analityczne i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Zainteresowanie problematyką efektywności ESG, energetyki posiadanie wiedzy ogólnej w tych obszarach;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu biegłym
 • Doświadczenie zawodowe w projektach z branży energetyki, w tym: strategiami rozwoju, stadiami wykonalności, koncepcjami rozwoju, analizami techniczno-ekonomicznymi, audytami energetycznymi, audytami energetycznymi budynków analizami kosztów i korzyści
 • Doświadczenie w realizacji, bądź czynne uczestnictwo (wymagane poświadczenia, referencje itp.) w projektach naukowych i naukowo-badawczych związanych z energetyką, elektroenergetyką i/lub energetyką odnawialną

praca w audytel

Obecne oferty pracy:


Dołącz do Nas

Pracujemy przy innowacyjnych projektach, wspólnie dochodzimy do najlepszych rozwiązań i podejmujemy się wszelkich wyzwań. Na co dzień możemy pracować zdalnie, jak i w biurze mieszczącym się w samym centrum Warszawy. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego i pogłębienia wiedzy. Razem ustalamy cele i jesteśmy otwarci na inicjatywy i dyskusje pracowników. Miła atmosfera w pracy jest u nas podstawą – dostarczamy pracownikom benfeity, organizujemy ciekawe wydarzenia w biurze oraz cykliczne spotkania integracyjne. Wspólnie dbamy o to, aby każdy mógł się czuć dobrze w naszym miejscu pracy.