Wystąpienie podczas konferencji: DATA CENTER

Wyślij link znajomemu

Już 02.10.2019 r. zapraszamy na konferencję Data Center, organizowaną przez KSI. Podczas spotkania reprezentował nas będzie Emil Konarzewski, Partner & CFO, który opowie o bezpieczeństwie data center w świetle dyrektywy NIS.

Celem konferencji jest przedstawienie składowych tworzenia i zarządzania infrastrukturą, prezentacja kierunków ewolucji centrów danych, oraz rola elastycznej infrastruktury dla osiągnięcia celów biznesowych firmy. Zwieńczeniem wydarzenia będzie dyskusja na temat zachowania jakości poziomu usługi przy przejściu od fizycznej infrastruktury do wirtualizacji i chmury oraz poznanie możliwości outsourcowania obowiązków nakładanych przez dyrektywę NIS.

 

Agenda spotkania:

8.30 – Rejestracja uczestników, poranna kawa
9.00 – Otwarcie i prowadzenie konferencji Centra Danych jako Kluczowy Element w Działaniu Sieci 5G oraz Internetu Rzeczy Bartosz Stręk, CEO Weefo

9.30 – Centrum Danych czy Platforma Krzysztof Stankiewicz, Senior Solutions Architect,
Łukasz Bednarski Sales Engineer, EQUINIX

10.15 –  Wystąpienie Merytoryczne
10.45 – Zasilanie awaryjne w Data Center
Marek Sierzpowski, Dyrektor handlowy, ENERIA

11.15 – Przerwa na kawę
11.40 – Wystąpienie Merytoryczne Przedstawiciela ApraNET
12.10 – Bezpieczeństwo pożarowe DATA CENTER – optymalna ochrona pomieszczeń
Dariusz Pietryk, Członek Zarządu, DEKK Fire Solutions

12.40 – Bezpieczne Data Center zgodne z normami serii EN 50600
Krzysztof Szczygieł, Prezes Zarządu, Polski Instytut Data Center S.A.

13.10 – Przerwa na kawę
13.30 – Bezpieczeństwo datacenter w świetle dyrektywy NIS

 • O dyrektywie NIS (zakres oddziaływania, implementacja w prawie polskim)
 • Czy i pod jakimi warunkami można outsourcować obowiązki nakładane przez NIS?
 • Datacenter a NIS: kupować czy budować własne?
  • Wymiar ekonomiczny.
  • Wymiar cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania.
  • Przegląd polskiego rynku dostawców usług data center.
 • Podsumowanie:
  Emil Konarzewski, Partner & CFO, Audytel

14.00 – Ochrona danych osobowych podczas korzystania z Data Center
Katarzyna Gorzkowska – prawnik z kancelarii APLAW Artur Piechocki.

14.30 Podsumowanie, zakończenie konferencji

Miejsce:
Centrum Konferencyjne Businessman Institute. Trakt Lubelski 40a, Warszawa, www.bi.waw.pl

Zapraszamy!