Nowa rola ABI- nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych

Wyślij link znajomemu

Bezpieczeństwo Informacji- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (październik 2014)

Planowane zmiany w polskim prawie dotyczącym ochrony danych osobowych wydają się być już na ostatniej prostej – 23 października sejm uchwalił Ustawę o ustawę o wykonywania działalności gospodarczej i skierował ją do Senatu. Uchwalone zmiany dotyczą:

  • zwolnienia z obowiązku wyznaczania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz z rejestracji zbiorów danych osobowych,
  • określenia wymogów kompetencyjnych dla osób wykonujących funkcję ABI,
  • ułatwień związanych z transferem danych do Państw trzecich na podstawie wiążących reguł korporacyjnych (BCR),
  • zasad przeprowadzania kontroli przetwarzania danych osobowych.

Zwolnienie z obowiązku wyznaczenia ABI nie oznacza, że nie będzie obowiązku dbania o dane osobowe. Jego zadania będzie musiał wykonywać zarząd lub właściciel firmy. Co więcej, w przypadku braku ABI, firma nadal będzie zobowiązana do zgłaszania GIODO do rejestracji zbiorów danych osobowych. Jeżeli firma wyznaczy ABI, to on będzie osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.

Sam ABI będzie musiał być wpisany do rejestru prowadzonego przez GIODO, co więcej musi spełniać określone kryteria – nie może być osobą skazaną, musi posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w obszarze związanym z ochroną danych osobowych.

Ułatwienia dotyczyć będą również transferu danych do Państw trzecich – oprócz zgody GIODO taki transfer będzie możliwy w przypadku wdrożenia reguł korporacyjnych lub przez zaakceptowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oczywiście nadal dopuszczalne będzie przekazywanie danych na podstawie dotychczas obowiązujących zasad, czyli zgody GIODO.

Zmienione zostaną również zasady prowadzenia kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – jeżeli organizacja wyznaczy ABI to on, w imieniu GIODO, będzie mógł kontrolować organizację pod kątem zgodności z przepisami prawa. By lepiej przedstawić Państwu zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych, nasza firma w listopadzie przeprowadzi bezpłatne Seminarium internetowe, podczas którego dokładnie pokażemy co się zmienia i w jakim zakresie.

Obecnie możemy Państwa zapewnić co do jednego – naprawdę warto wyznaczyć ABI!