Nowy skład Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Wyślij link znajomemu

30.03 odbyło się  XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwołane Uchwałą Rady Nr 325/17 z dnia 10 lutego 2017 roku. W wyniku wyborów B.Stokalski został prezesem PIIiT. Wybrano również nowy 25-osobowy skład Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. XXVII Zgromadzenie dokonało wyboru władz Izby na nową kadencję 2017-2019. W Komisji Rewizyjnej m.in. zasiądzie Emil Konarzewski, CFO Audytel S.A.