Nowy wspaniały świat pakietyzacji

Wyślij link znajomemu

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (wrzesień 2014)

Podczas kolejnego Briefingu Telekomunikacyjnego firma analityczno-doradcza Audytel zaprezentowała swoje najnowsze oceny stanu i perspektyw rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego. Analitycy Audytela prognozują, że łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w bieżącym roku wyniesie 45,2 mld zł, co oznaczałoby spadek o około 0,6% względem roku 2013.

W 2014 r. wartość rynku telekomunikacyjnego spadnie drugi rok z rzędu i osiągnie rekordowo niską wartość: 45,2 mld zł – Choć spełniły się pesymistyczne prognozy, to jednak tym razem spadek nie będzie tak wyraźny jak w roku ubiegłym – zaledwie 0,6%. Według operatorów najgorsza sytuacja była w pierwszym kwartale b.r., ale rynek zaczyna odrabiać straty. Żeby jednak przerodziło się to w trwały trend wzrostowy, potrzebne są całkowicie nowe rozwiązania i usługi. Audytel przewiduje, że w latach 2014-2019 wdrożenie nowych usług oraz zwiększeniu penetracji dostępu szerokopasmowego pozwoli na utrzymanie wzrostu przychodów na poziomie 1,3% każdego roku.

Właściwie wszystkie segmenty rynku – poza dostępem NGA – wykazują objawy nasycenia. Dla wzrostu przychodów kluczowa staje się sprzedaż dodatkowych usług (np. multiroom, dodatkowe karty SIM dla mobilnej transmisji danych w każdym urządzeniu) albo wymyślenie całkowicie nowych usług. Szczególnie atrakcyjna wydaje się agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej: dla biznesu usługi chmurowe , dla użytkowników indywidualnych – rozrywka i atrakcyjne treści multimedialne, zarówno na urządzenia mobilne, jak i stacjonarne. Dla krajowych operatorów i dostawców usług jest to ostatni dzwonek, bo jeśli sami czegoś nie wymyślą, to dostawcy OTT – zwłaszcza wielkie firmy globalne – okopią się na zdobytych do tej pory pozycjach, a potem przejdą do ataku.

W kontekście sprzedaży dodatkowych usług, kluczowym narzędziem operatorów jest pakietyzacja. Mamy przykłady z rynku, iż spadek liczby abonentów nie musi oznaczać spadku przychodów. Zwiększając liczbę RGU (usług) sprzedawanych na jednego klienta i odpowiednio je pakietyzując można dużo ugrać.

– Kolejnym ważnym czynnikiem stymulującym rozwój rynku telekomunikacyjnego będzie konsolidacja rynku krajowego szczególnie w kontekście powstawania nowych sieci dostępowych w technologii FTTH – powiedział Emil Konarzewski, Partner Zarządzający w firmie Audytel. – Jeśli spełni się scenariusz budowy dostępowych sieci światłowodowych przez dużych graczy, do przejęcia będzie ponad milion abonentów obecnie korzystających z niskiej jakości usług WiFi lub starych generacji sieci LAN i TV kablowych.

W 2016 r. przychody operatorów z dostępu do Internetu przekroczą przychody z usług telefonii stacjonarnej. Udział rynku dostępowego w całości usług telekomunikacyjnych z niecałych 8% w roku 2009 wzrośnie w roku 2019 do ok. 12%.

Zdaniem Grzegorza Bernatka, kierującego Działem Analiz Audytela, ostatnie dwa lata przyniosły Polsce bardzo dynamiczny rozwój sieci dostępowych NGA. W styczniu 2014 r. w ich zasięgu było 45% gospodarstw domowych – o 10% więcej niż przed rokiem. Jednak do średniej europejskiej sporo nam brakuje – średnia dla krajów UE28 wyniosła 61,8% (wzrost o 4% w ciągu roku). Według szacunków Audytela w latach 2014-2020 zostanie w Polsce zainstalowanych ponad 5 mln łączy FTTH/FTTC (Fiber-to-the-Home/Curb), z czego niemal 2 mln będą stanowiły modernizacje istniejących łączy. Aby ta prognoza spełniła się, niezbędne są jednakże olbrzymie inwestycje oraz likwidacja barier, jakie spotykają dziś operatorzy budujący sieci światłowodowe.