OSTRZEŻENIE: Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” i akcja „Bezpieczna wiosna dla klientów” wprowadzają w błąd

Wyślij link znajomemu

Otrzymujemy komunikaty od naszych Klientów w związku z wiadomością e-mail otrzymaną od Stowarzyszenia „Bądźmy Legalni” rozsyłaną w ramach akcji „BEZPIECZNA WIOSNA DLA KLIENTÓW”. Pragniemy uspokoić naszych Klientów, że jest to rodzaj wiadomości marketingowej, zawierającej elementy zastraszenia i naciągania. W dodatku komunikat ten zawiera błędy merytoryczne i nieścisłości co do wymagań GIODO i konsekwencji niezastosowania się do wymagań wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Rejestracja strony internetowej w GIODO? Wymóg rejestracji  wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych dotyczy zbiorów danych osobowych, a nie stron internetowych. Oczywiście zbiór danych osobowych może być powiązany ze stroną internetowa, nie są jednak pojęcie tożsame.

Obowiązek rejestracji zbiorów danych w rejestrze GIODO nie jest również bezwzględny jak sugeruje wiadomość, gdyż np. w przypadku posiadania przez firmę ABI zgłoszonego do GIODO (a to dotyczy wielu klientów Audytela), zbiór danych osobowych (niezawierający danych wrażliwych) jest zwolniony z obowiązku rejestracji.

Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” straszy odbiorców wiadomości karami grzywny nawet do 200 tys zł nakładanymi przez GIODO za uchybienia. Przypominamy, że GIODO nakłada kary grzywny jedynie w przypadku niewykonania jego decyzji administracyjnej, a nie w przypadku stwierdzenia uchybień np. w postaci niezarejestrowania zbioru w rejestrze GIODO. Ponadto, posiadanie profesjonalnego doradcy w zakresie danych osobowych i/lub ABI praktycznie eliminuje to ryzyko w zupełności.

Na zakończenie Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” wyznacza 3 dniowy termin dostosowania się do wymogów grożąc podjęciem działań niemających podstaw w przepisanych prawa dotyczących danych osobowych, tj. złożeniem doniesienia o popełnieniu przestępstwa oraz zawiadomieniem o wszczęciu procedury kontrolnej GIODO. Groźba ta jest całkowicie bezpodstawna – zwłaszcza w przypadku firm posiadających profesjonalnego doradcę w zakresie danych osobowych i/lub ABI – i nie należy jej brać poważnie.

Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” na dzień dzisiejszy nie widnieje w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, ponadto przesyła drogą elektroniczną informację handlową bez zgody odbiorców.