Porównanie międzynarodowe cen usług serwerów wirtualnych (VPS)

Wyślij link znajomemu

W przypadku usług VPS porównanie cen jest trudne do wykonania. Stosowanie różnych platform sprzętowych, różnych konfiguracji sprzętu oraz indywidualnego podejścia dostawców do oferowania usług serwisowych sprawia, że ceny wyjściowe można traktować jako kalkulowane indywidualnie według potrzeb klienta.

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie uśrednionych miesięcznych cen różnych konfiguracji usług maszyn wirtualnych dla przykładowych dostawców IaaS/PaaS (polskich oraz międzynarodowych). Ceny skalkulowano w wartościach netto dla umowy na 12 miesięcy.

Dostawcy usług starają się maksymalnie różnicować podejście konstrukcji swojej oferty i w ten sposób wzmacniają u klientów przekonanie, iż usługi serwerów wirtualnych nie mogą być w prosty sposób skomodytyzowane. Brak prostej metody porównywania oferty dostawców między sobą niesie za sobą następujące konsekwencje:

  • Oferowanie klientom predefiniowanych konfiguracji daje dostawcom szansę na wykorzystanie mechanizmu „przeszacowania popytu” (zawyżenia konfiguracji) przez klientów;
  • Równoległe zastosowanie modelu pay-as-you-go sprawia, iż klient może nie doszacować utylizacji zasobów, ale mimo wszystko utrzyma wrażenie, iż zapłacił jedynie za skonsumowaną usługę;
  • Predefiniowane konfiguracje powinny mieć możliwość dosyć precyzyjnego dostosowania parametrów sprzętowych, programowych i usługowych, aby w przypadku wyedukowanego klienta zaproponować ofertę „skrojoną na miarę”; Szczegółowe ceny nie musza być ujawniane w oficjalnych cennikach lub kalkulatorach;
  • W cyklu sprzedaży najbardziej istotne stają się działania przedsprzedażowe, w których dostawca pomaga w zdefiniowaniu rozwiązania produktowego dla klienta oraz w  sprawnym uruchomieniu usługi, przywiązując tym samy klienta do własnego rozwiązania.

Pomimo tego, że AWS jest wiodącym dostawcą usług IaaS/PaaS na świecie, jego oddziaływanie na rynek polski  (razem z innymi gigantami) jest ograniczone – poprzez brak polskiego serwisu oraz lokalnej sieci sprzedaży.

Pomimo niższych cen usług dla najmniej wymagających konfiguracji (średnio o 25%), dostawcy zagraniczni zwykle odbierani są na polskim rynku jako drożsi. Związane jest to z koniecznością zakupu drogich kompetencji specjalistów, zajmujących się wdrożeniem i utrzymaniem usług.