Prezentacja raportu Efektywność zakupu energii przez JST

Wyślij link znajomemu

Podczas prezentacji raportu „Efektywność zakupu energii elektrycznej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego” przedstawione zostały wyniki projektu badawczego zrealizowanego przez firmę analityczną Audytel S.A., którego celem była analiza procesu zakupu energii elektrycznej w gminach i powiatach, a w szczególności zbadanie oszczędności kosztów uzyskanych dzięki grupom zakupowym. Partnerami badania były dwie największe organizacje, zrzeszające JST: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

Podczas briefingu miały miejsce wystąpienia ekspertów z Towarowej Giełdy Energii oraz Domu Maklerskiego, w których omówione został instrumenty i metody pozwalające na osiągnięcie wymiernych korzyści przy zakupie energii. Po prezentacji przeprowadzono dyskusję w gronie praktyków, zajmujących się aspektami zakupu energii oraz organizacją grup zakupowych.

Briefing odbył się 25 czerwca 2014 r. (środa) w godzinach 11:00-14:00 w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa (20 min. od Dworca Centralnego).