Przygotowanie organizacji do kontroli GIODO

Wyślij link znajomemu

Wśród wielu przedsiębiorców oraz organizacji niepodlegających obowiązkowi rejestracji zbiorów danych panuje przekonanie, że skoro nie są zobowiązane do rejestracji tych zbiorów, to również inne restrykcje Ustawy o danych osobowych ich nie dotyczą.

Skutkiem takiego podejścia jest brak wymaganej przepisami dokumentacji i zabezpieczeń, a zazwyczaj również niewielka świadomość treści przepisów.

Można tę sytuację porównać do mogącej w każdej chwili wybuchnąć bomby, w dodatku z uszkodzonym zapalnikiem. Tym zapalnikiem w każdej chwili może się okazać działanie niezawinione, pozostające poza kontrolą zainteresowanego, takie jak np. wyciek danych u partnera biznesowego czy skarga złożona przez niezadowolonego klienta. W efekcie któregoś dnia możemy dostać pismo od GIODO, w którym jest wyznaczona data kontroli. Wynik takiej kontroli nie będzie korzystny.

Oprócz oczywistych dolegliwości, takich jak konieczność szybkiego uporządkowania dokumentacji oraz grzywny, nazwa Państwa organizacji zostanie wymieniona w rocznym sprawozdaniu GIODO, które dostępne jest dla każdego w Internecie. Może to prowadzić do znacznego i długotrwałego uszczerbku reputacji. Jest to szczególnie ważne dla coraz większej liczby podmiotów, którym nie jest obojętny aspekt odpowiedzialności społecznej.

Czy przygotowanie do kontroli jest proste, czy skomplikowane? Jakie dokumenty powinniśmy mieć opracowane i jak należy je wdrożyć w organizacji?

Czy używane przez nas aplikacje i środowisko IT jest dobrze zabezpieczone, a jeżeli nie, to jak je dostosować do wymagań wynikających z dzisiejszych zagrożeń?