Najnowsza edycja raportu: „Rynek dostawców usług przetwarzania w chmurze”

Wyślij link znajomemu

Niniejszy raport stanowi analizę dostawców usług cloud świadczonych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usług Infrastracture as a Service (IaaS). Opracowanie zawiera m.in. charakterystykę platform usługowych, udostępniane usługi, typowe ceny oraz prognozę rozwoju rynku.

Adresaci raportu

Raport w wersji podstawowej skierowany jest do klientów biznesowych korzystających, bądź chcących skorzystać z usług przetwarzania w chmurze.

Opracowanie jest dostępne również w wersji z rozszerzeniem analitycznym dostosowanym do potrzeb usługodawców.

Zawartość raportu

Wprowadzenie

 • Przesłanki do zakupu usług cloud i ich typowe zastosowania.
 • Systematyka usług cloud.

Kluczowe składowe usług cloud

Charakterystyka podaży usług IaaS w Polsce

 • Wprowadzenie.
 • Położenie geograficzne i liczba data center.
 • Infrastruktura platform cloud.
 • Parametry usługowe.
 • Specyfikacja oferty IaaS.
 • Organizacja usług i obsługa klienta.
 • Udostępniane usługi.

Charakterystyka wybranych operatorów platform chmurowych

 • 3s.
 • Atende.
 • ATM.
 • Beyond.
 • Comarch.
 • Exea.
 • Fujitsu Technology Solutions.
 • Infomex.
 • T-Mobile.
 • Netia.
 • Oktawave.
 • Onet.
 • Orange Polska / Integrated Solutions.
 • OVH.
 • Polcom.
 • Sinersio.
 • Inni dostawcy.
Ceny usług IaaS

 • Benchmark cen w kategoriach usług.
 • Czynniki wpływające na ceny i polityka rabatowa dostawców.
 • Trendy cenowe.

 

 

 

Zawartość raportuWprowadzenie

 • Przesłanki do zakupu usług cloud i ich typowe zastosowania.
 • Systematyka usług cloud.

Kluczowe składowe usług cloud

Charakterystyka podaży usług IaaS w Polsce

 • Wprowadzenie.
 • Położenie geograficzne i liczba data center.
 • Infrastruktura platform cloud.
 • Parametry usługowe.
 • Specyfikacja oferty IaaS.
 • Organizacja usług i obsługa klienta.
 • Udostępniane usługi.

Charakterystyka wybranych operatorów platform chmurowych

Raport dostępny jest również w wersji rozszerzonej, która zawiera dodatkowo:

 • Analizę rozwoju rynku cloud i usług IaaS w Polsce do 2024 r.
 • Analizę zapotrzebowania na usługi IaaS w polskich przedsiębiorstwach.
 • Dane liczbowe ze wszystkich tabel zawartych w raporcie.

Korzyści:

 • Źródło obiektywnej wiedzy o rynku cloud – nasza analiza jest neutralna wobec dostawców i oparta na podstawie rzetelnych danych o rynku.
 • Pomoc w określeniu budżetu – dzięki informacjom o cenach i podaży usług towarzyszących możliwe jest wstępne oszacowanie budżetu oraz dostępności usług o zadanych parametrach.
 • Wskazówki dot. skrócenia czasu wdrożenia – raport dostarcza informacji, które pozwolą ograniczyć do minimum czas migracji infrastuktury IT do chmury obliczeniowej.

Cena i format

Data publikacji: październik 2019.
Wersja językowa: polska.
Format: treść raportu w formacie .pdf oraz dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie .xls wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail.

Ceny netto:
6 000 + VAT (23%) – wersja podstawowa.
12 000 + VAT (23%) – wersja rozszerzona.