Raport „Rynek usług data center w Polsce” – edycja 2019!

Wyślij link znajomemu

Najnowszy raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian.


Adresaci raportu

Raport Data Center w wersji podstawowej jest skierowany do klientów biznesowych korzystających bądź chcących skorzystać z usług data center. Opracowanie jest dostępne również w wersji z rozszerzeniem analitycznym dostosowanym do potrzeb usługodawców.


Zawartość raportu:

Wprowadzenie

 • Motywacja do wykorzystania usług  data center.
 • Typowe zastosowania.
 • Usługi data center w taksonomii outsourcingu ICT.

Łańcuch wartości w usługach data center

 • Usługi kolokacji.
 • Udostępnianie sprzętu, platform i aplikacji.
 • Realizacja usług BCP i Centrum Zapasowego Przetwarzania Danych.
 • Usługi dodatkowe.

Charakterystyka podaży usług data center w Polsce

 • Powierzchnie obiektów.
 • Przydziały mocy.
 • Podstawowe zabezpieczenia i udogodnienia.
 • Dostępność łączy telekomunikacyjnych.
 • Dostępność różnych kategorii usług dodanych.

Ceny i trendy cenowe

 • Benchmark cen listowych standardowych usług kolokacyjnych.
 • Czynniki wpływające na poziom i polityka rabatowa dostawców.
 • Trendy cenowe.

Charakterystyki ponad 20 głównych graczy na polskim rynku usług data center

 • Opis dostawcy.
 • Infrastruktura.
 • Dostępne usługi i rozwiązania towarzyszące.
 • Oferta produktowa i przykładowe ceny.
 • Słabe i mocne strony oferty (w tym zwłaszcza obiektów kolokacyjnych).

Raport dostępny jest również w wersji rozszerzonej, która zawiera dodatkowo:

 • Analizę rozwoju rynku usług data center w Polsce w latach 2015-2018 oraz prognozę do roku 2023.
 • Analizę zapotrzebowania na kolokację w poszczególnych branżach i segmentach odbiorców.
 • Charakterystykę prawdopodobnych klientów na usługi kolokacji  w okresie 36 miesięcy.

Korzyści:

 • Źródło obiektywnej wiedzy o rynku data center –  firma Audytel, będąc neutralną wobec dostawców publikuje rzetelne dane o rynku oraz propaguje najlepsze praktyki nabywania.
 • Pomoc w określeniu budżetu – dzięki informacjom o cenach i podaży usług towarzyszących możliwe jest wstępne oszacowanie budżetu oraz dostępności usług o zadanych parametrach.
 • Wskazówki do skrócenia czasu wdrożenia – raport dostarcza informacji, które pozwolą ograniczyć do minimum czas wdrożenia migracji infrastruktury IT do usługowego data center.

Informacje o cenie i formacie raportu:

Data publikacji: czerwiec 2019
Wersja językowa: polska
Format: treść raportu w formacie .pdf oraz dane liczbowe z wszystkich tabel zawartych w raporcie w formacie .xls wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail

Ceny netto:
6 000 + VAT (23%) – wersja podstawowa
12 000 + VAT (23%) – wersja rozszerzona