Rynek data center – podsumowanie 2016 r. i prognozy na najbliższe 5 lat

Wyślij link znajomemu

Wydarzenia na polskim rynku datacenter w 2016 r. potwierdziły wiarę dostawców w dobre perspektywy rynkowe w nadchodzących latach. W infrastrukturę kolokacyjną inwestowali zarówno wyspecjalizowani polscy dostawcy (Beyond), operatorzy telekomunikacyjni (Orange, T-Mobile, Polkomtel/CP, 3S) oraz zagraniczni giganci (OVH, Equinix). Rezultatem tych działań był wzrost udostępnianej powierzchni IT o rekordowe 10 tys. m2, a tym samym prognoza Audytela o przekroczeniu 100 tys. m2 komercyjnej powierzchni kolokacyjnej w 2019 r. staje się coraz bardziej realna.

Głównymi wydarzeniami na analizowanym rynku w 2016 r. i w pierwszej połowie 2017 r. były:

  • Otwarcie przez Beyond obiektu w Poznaniu (o powierzchni brutto ok. 12 tys. m2) oraz uzyskanie oficjalnej certyfikacji w standardzie Rating 4 wg ANSI/TIA-942.
  • Przejęciu kontroli nad ATM przez fundusz inwestycyjny MCI.Private Ventures; nowym prezesem zarządu ATM S.A. został najpierw Sylwester Biernacki, który skutecznie sprowadził w 2013 r. na polski rynek brytyjskie Telecity (przejęte później przez Equinix), a potem Sławomir Koszałko (od lipca 2017), mający z kolei za sobą doświadczenie w takich firmach z branży jak GTS i T-Mobile;
  • Budowa własnej serwerowni przez OVH, dostawcę usług XaaS.
  • Rozbudowa obiektów datacenter oraz ich stopniowa komercjalizacja na rzecz klientów zewnętrznych przez największych operatorów telekomunikacyjnych: Orange, T-Mobile oraz Grupę Cyfrowego Polsatu
  • Zakończenie w marcu 2017 r. budowy obiektu 3S BOX na warszawskim Annopolu o powierzchni IT przekraczającej 1,2 tys. m2, co oznacza ekspansję katowickiej firmy 3S poza rynek południowej Polski.

Warto zwrócić uwagę, że nowe inwestycje w datacenter cechuje coraz większy rozmach (zwykle Warto zwrócić uwagę, że nowe inwestycje w datacenter cechuje coraz większy rozmach (zwykle przekraczają 1 tys. m2 powierzchni netto) oraz na ogół coraz lepszy standard. Wskazuje to, jakimi cechami usługi usługodawcy chcą przyciągać potencjalnych klientów: obniżką cen usług związanych z dużą skalą działalności i zastosowaniem bardziej energooszczędnych technologii oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa, który dla typowego klienta jest nieosiągalny, gdyż wymałby poniesienia wielomilionowej inwestycji i wysokich kosztów obsługi.

Liderem rynku pozostaje ATM, u którego skomercjalizowana powierzchnia kolokacyjna netto na koniec 2016 roku wynosiła ponad 4 550 m2 (wzrost o niemal 700 m2 oraz 18% r/r). Tym samym wskaźnik wypełnienia całkowitej dostępnej powierzchni wynosił u tego dostawcy ok. 58%, co jest zbliżonym do średniej dla całego rynku. Struktura branżowa klientów ATM na usługi datacenter opiera się na klientach z sektorów finansowego oraz telekomunikacyjnego (łącznie ok. 60% przychodów ATM z segmentu datacenter).

Wartość całego polskiego rynku datacenter i usług powiązanych w 2016 wyniosła prawie 1,5 mld zł, tj. 10,7% więcej niż w roku 2015. Wartość samych usług kolokacyjnych szacowana jest na 0,5 mld zł (wliczając koszty energii elektrycznej).

Dynamika rozwoju rynku usług datacenter będzie utrzymywała się do roku 2020 na zbliżonym poziomie do obserwowanego w latach 2014-2016 (ok. 10%). Wpływ na to będą miały przede wszystkim zwiększające się zapotrzebowanie na usługi ICT w polskich przedsiębiorstwach, zwiększenie wymagań w zakresie poziomu świadczonych usług i elastyczności w doborze usług, co pozytywnie wpłynie na popyt na usługi kolokacji. Rosnąca popularność outsourcingu ICT oraz dostępność nowych technologii i metod dostarczania usług ICT (wirtualizacja, cloud computing) także w naturalny sposób zwiększą zapotrzebowanie na usługi datacenter.

Dynamika rozwoju rynku usług datacenter będzie utrzymywała się do roku 2020 na zbliżonym poziomie do obserwowanego w latach 2014-2016 (ok. 10%). Wpływ na to będą miały przede wszystkim zwiększające się zapotrzebowanie na usługi ICT w polskich przedsiębiorstwach, zwiększenie wymagań w zakresie poziomu świadczonych usług i elastyczności w doborze usług, co pozytywnie wpłynie na popyt na usługi kolokacji. Rosnąca popularność outsourcingu ICT oraz dostępność nowych technologii i metod dostarczania usług ICT (wirtualizacja, cloud computing) także w naturalny sposób zwiększą zapotrzebowanie na usługi datacenter.

Podaż i jakość usług datacenter w Polsce stale poprawia się. Oddawane są do użytku nowe obiekty coraz nowocześniejsze, o znacznie wyższych parametrach bezpieczeństwa. Poprawia się standard zaopatrzenia w energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne (redundancja). Wśród dostawców usług datacenter coraz więcej jest takich, którzy w swojej ofercie nie ograniczają się jedynie do usług udostępniania powierzchni technicznej, ale także oferują szereg usług dodatkowych. Szczególną rolę grają tu rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo teleinformatyczne i ciągłość biznesową: wspomagania procesów BCP przedsiębiorstw (biura zapasowe) oraz realizacja procesów DRP (Centra Zapasowe Przetwarzania Danych). Dostawcy usług datacenter potrafią być także efektywnymi dostawcami infrastruktury dla portali internetowych i innych przedsiębiorstw opierających swoją działalność na Internecie.

Rynek datacenter w Polsce jest nadal mocno rozproszony i jednocześnie wykazuje duży rozrzut w zakresie skali i zakresu świadczonych usług. Obok dużych i bardzo profesjonalnych datacenter istnieje duża grupa mniejszych dostawców, nastawionych przeważnie na obsługę klientów o mniejszej skali działalności i mniejszych wymaganiach co do jakości usługi. Ważnym aspektem oferty wielu dostawców usług datacenter jest elastyczność świadczonych usług: deklarują oni możliwość dostosowania istniejącej lub nowobudowanej powierzchni do wymagań klienta, najczęściej jednak pod warunkiem współuczestnictwa w koniecznych do poniesienia nakładach na modernizację infrastruktury.

Pomimo dużej dynamiki rozwoju oferty dużych dostawców międzynarodowych i ich zwiększającej obecności na rynku polskim (choćby przez usługi chmurowe), polski rynek datacenter czeka 50% wzrost łącznej powierzchni IT w nadchodzących pięciu latach. Wpłynie na to głównie spadek cen usług infrastrukturalnych wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.

Autor: Grzegorz Bernatek