Rynek data center w Polsce – czy COVID-19 będzie impulsem do przyspieszenia rozwoju? WEBINAR 27.05.2020

Wyślij link znajomemu

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2019 r. poziom 94 tys. m2 co oznacza, że drugi rok z rzędu spadała dynamika wzrostu podaży – po rekordowych latach 2016-2017, w którym przybyło odpowiednio 10,5 tys. m2 i 9 tys. m2 powierzchni kolokacyjnej, w 2018 roku przybyło niespełna 4 tys. m2 (wzrost o 4,5%), zaś w 2019 r. zaledwie 1,5 tys. m2.

Rysunek.
Dostępna powierzchnia netto obiektów data center w latach 2011-2020 (w tys. m2)

Źródło: Audytel, „Rynek usług datacenter w Polsce – edycja 2020”

Z drugiej strony najwięksi dostawcy mają za sobą stosunkowo dobry rok. Segment usług data center dał liderowi rynku ATM 75,9 mln przychodów 2019 r. (wzrost o rekordowe 21% w stosunku do roku poprzedniego w tym segmencie usług). Spółka raportowała poza tym, że na koniec roku powierzchnia kolokacyjna była zajęta lub zarezerwowana przez klientów w ponad 85%.

Obserwowany wzrost zajętości powierzchni kolokacyjnej w latach 2018-2019 sprzyjał uruchomieniu programów budowy nowych obiektów lub modernizacji obecnych u większości analizowanych przez Audytel usługodawców. Spośród zapowiedzi nowych inwestycji największym echem na rynku odbiły się informacje o planach otwarcia regionów swojej chmury publicznej przez Google Cloud oraz – zupełnie niedawno – przez Microsoft. Każdy z tych dostawców deklarował potrzeby infrastrukturalne na kilka serwerowni, i związane z tym miliardowe budżety inwestycyjne.

Mimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią COVID-19, aktualna sytuacja może długoterminowo pozytywnie wpłynąć na rynek data center. Wzrosła bowiem waga bezpieczeństwa przetwarzania danych i dostępności usług IT. Dodatkowo transformacja cyfrowa przedsiębiorstw przyspieszy w związku z zwiększeniem udziału pracy zdalnej i przeprojektowania procesów biznesowych w taki sposób, żeby były one odporne na ewentualną kwarantannę pracowników. To wszystko zaś ułatwi zmianę profilu budżetów IT z CAPEX na OPEX i zwiększy wykorzystanie zewnętrznych infrastrukturalnych usług IT oraz migrację do chmury publicznej.

Według szacunków Audytela, wartość polskiego rynku usług data center i usług powiązanych przekroczy w 2020 r. 2 mld zł. Perspektywa omawianych inwestycji oraz popytu związanego z uruchomieniem sieci 5G w Polsce otworzy drogę do wzrostu do poziomu nawet 3,5 mld zł w roku 2025.

Więcej informacji na temat rynku data center w Polsce można znaleźć w najnowszym raporcie Audytel prezentującym obecny stan i prognozy rozwoju.

Zapraszamy także na  spotkanie w formule online podczas którego podzielimy się z Państwem informacjami zawartymi w Raporcie.

Data: 27.05.2020 r., godz. 11:00-12:00.