Separacja sieci przy zastosowaniu diody danych

Wyślij link znajomemu

W dobie powszechnej informatyzacji bezpieczeństwo kluczowych zasobów oraz danych jest niezwykle istotne. Ochrona na wysokim poziomie wszystkich zasobów jest kosztowna i nie zawsze możliwa.

Stąd  każda organizacja powinna dokonać klasyfikacji posiadanych przez siebie zasobów w zależności od ich ważności dla jej funkcjonowania. Najważniejsze zasoby powinny być chronione lepiej, przy pomocy często droższych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Natomiast mniej istotne zasoby mogą być chronione przy pomocy prostszych i tańszych środków.

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z podziałem zasobów na klasy ważności jest podział sieci na strefy lub segmenty. Należy zadbać aby zasoby krytyczne, wymagające większej ochrony znajdowały się w odrębnych segmentach sieci od zasobów mniej krytycznych.   Segmentacja sieci to istotny element bezpieczeństwa każdej organizacji. Segmentacji możemy dokonać stosując urządzenia fizyczne lub programowe.

Największą pewność zastosowanej separacji a co za tym idzie największą ochronę zapewnia dioda danych (ang. Data diode). Tworzy ona jednokierunkowy tunel, który kontroluje i ogranicza fizycznie komunikację pomiędzy różnymi segmentami sieci. Dioda zapewnia izolowany, jednokierunkowy transfer danych w taki sposób, że żadne informacje sieciowe w jednym segmencie sieci nie są ujawniane w drugim.

Dioda tworzy pełną galwaniczną izolację między segmentami  sieciowymi, a tym samym przesyła dane bez ujawniania danych nadawcy do mniej zaufanej sieci oraz zapewnia pełną fizyczną ochronę przed komunikacją w przeciwnym kierunku.

Diody danych od wielu lat z powodzeniem stosowane są w elektrowniach atomowych, a także  do celów  zabezpieczenia sieci wojskowych. Wraz ze spadkiem cen coraz częściej są stosowane także w innych przedsiębiorstwach, w szczególności tam gdzie wymagana jest separacja sieci OT/IT.

W zależności od krytyczności zasobów rekomendowane są różne rozwiązania bezpieczeństwa, poczynając od prostych urządzeń typu zapora sieciowa (ang. firewall) a na diodach danych kończąc. W wyborze właściwych rozwiązań, często pomocne są opracowania analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe związane z segmentacją sieci. Znajomość rynku dostawców rozwiązań oraz posługiwanie się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania procesem nabywania przekłada się na wymierne korzyści.

Usługi rekomendowane przez Audytel w tym zakresie obejmują między innymi:

  • Analizę potrzeb klienta.
  • Analizę uwarunkowań technicznych i biznesowych.
  • Analizę rynku potencjalnych dostawców.
  • Wstępną kalkulację wartości projektu.
  • Określenie przedmiotu zamówienia.
  • Określenie warunków dostawy i wdrożenia.
  • Przygotowanie dokumentacji zakupowej (w tym SIWZ dla postępowań PZP).
  • Wsparcie w prowadzeniu postępowania przetargowego.
  • Nadzór nad wdrożeniem.

Autor: Wiesław Krawczyński