Spokojnie, to tylko …GIODO

Wyślij link znajomemu

Jak nie wpaść w panikę przed kontrolą?  Już 25 listopada eksperci Audytela przeprowadzą szkolenie dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i innych instytucji finansowych, na którym przybliżymy kwestie ochrony danych osobowych i przygotowania organizacji na wypadek kontroli.

Zapraszamy do zapoznania z programem szkolenia. 

Mimo nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie z początkiem 2015 roku, sprawy ochrony prywatności wciąż budzą wiele wątpliwości. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym przedsiębiorcy będący Administratorami Danych Osobowych, nie mają już obowiązku powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, lecz ciąży wtedy na nich szereg obowiązków, takich jak zgłaszanie zbiorów danych do GIODO czy prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Wciąż również mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za ewentualne naruszenia.

O ile w tej chwili maksymalna kara grzywny, jaką można otrzymać w związku z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych i brakiem współpracy z organem kontrolnym, wynosi 200 tys. zł, to w ciągu najbliższych dwóch lat, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, na terenie całej UE wprowadzone zostaną jednolite przepisy umożliwiające nałożenie kary nawet do 1 miliona euro.

Z myślą o Państwa potrzebach zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszach Emerytalnych i PTE.

Celem szkolenia jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat możliwych sposobów na spełnienie wymagań przepisów i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przez TFI.

Dla kogo: kierownictwo, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo, pracownicy działów IT, marketingu w instytucjach finansowych ze szczególnym uwzględnieniem TFI, OFE, PTE.

Forma szkolenia: szkolenie ma formę warsztatów opartych na naszych doświadczenia z audytów i wdrożeń polityki ochrony danych osobowych u dotychczasowych klientów, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji.

Termin szkolenia: 25 listopada 2015 Warszawa

 Program:

 10.00-11.00

Aktualny stan prawny

– Zmiany w przepisach na przestrzeni lat

 • Od liberalizmu do rygoryzmu, czyli co czeka przedsiębiorców za naruszenia ochrony danych osobowych w najbliższym czasie

– Podmioty odpowiedzialne za ODO w przypadku powołania i niepowołania ABI

– Obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w instytucjach finansowych:

 • Administrator Danych Osobowych
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Administrator Systemów Informatycznych
 • Podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych
 • Podmioty przetwarzające dane osobowe

12.00-13.00

Kontrola GIODO

– Zakres i przedmiot kontroli

 • Możliwe scenariusze przyczyn pojawienia się kontroli w instytucji finansowej
 • Zapowiedź kontroli – jak nie wpaść w panikę:
 • czy można się przygotować nie mając wdrożonej polityki ochrony danych osobowych,
 • co i w jaki sposób bada GIODO,
 • ile trwa kontrola,
 • jak sporządzać odpowiedzi i wyjaśnienia
 • czy można się odwołać od decyzji GIODO

– Możliwe sankcje za niezgodność z przepisami

 • Za co i w jakiej wysokości można otrzymać karę grzywny
 • Jakie konsekwencje finansowe oprócz grzywny mogą spotkać przedsiębiorców
 • Straty wizerunkowe po incydencie naruszenia ochrony danych osobowych

– Przygotowanie do kontroli w przypadku powołania i niepowołania ABI

 • Porównanie kontroli w organizacji, w której ABI działa od lat od takiej, w której ABI „nigdy nie był potrzebny”

13.00-14.00

Omówienie case study

– Skarga na przetwarzanie danych osobowych

 • Na co najczęściej skarżą się konsumenci
 • Jaki powinien być tok postępowania ze skargą
 • Czy lepiej zignorować skargę, czy odpowiedzieć w sposób niesatysfakcjonujący konsumenta?

– Żądanie usunięcia danych osobowych

 • Czy każde żądanie usunięcia danych osobowych powinno być skuteczne
 • Co grozi w przypadku nieświadomego nieusunięcia danych osobowych

– Współpraca z nowym podwykonawcą – jak działać

– Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

 • Procedura postępowania w przypadku incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • Nowy obowiązek informacyjny po wejściu w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej

UWAGA!

Szkolenie ma formę warsztatów, po każdym panelu przewidziane jest 15 minut dyskusji – uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Korzyści:

 • ułatwienie podjęcia decyzji o powołaniu bądź niepowołaniu ABI w instytucji finansowej
 • pomoc w określeniu zakresów odpowiedzialności w organizacji
 • możliwość wyjaśnienia indywidualnych wątpliwości pojawiających się w zakresie przetwarzania danych
 • okazja do wymiany doświadczeń z zakresu ochrony danych osobowych w branży finansowej
 • szansa przejścia kontroli GIODO bez utraty dobrego imienia i konsekwencji finansowych

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: magdalena.pisarczyk@audytel.pl