Sprzedaż energii elektrycznej w sektorze objętym ustawą Pzp w latach 2009-2012 – raport Audytel

Wyślij link znajomemu

Charakterystyka sprzedaży energii elektrycznej dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w latach 2009-2012 r.


Podstawowe informacje o raporcie:

Data publikacji: sierpień 2013
Wersja językowa: polska
Zawartość : Raport + Baza danych (plik .xls) zawieraja szczegółowy opis ponad 6300 postępowań zakupowych
Format: raport + baza wiedzy z danymi w formie elektronicznej (na życzenie wydruk + płyta CD)
Cena netto: Raport + baza za lata 2009-2012: 14 000 + VAT (23%)

                  Sybskrypcja bazy na 2013 r.: 3 000 + VAT (23%)

 


Zawartość raportu:

Raport powstał w wyniku analizy publicznie dostępnych informacji o zamówieniach udzielonych w latach 2009-2012, a także na podstawie badań własnych Audytela. W raporcie znajdują się m.in.:

 • zagadnienia 'teoretyczne’ związane ze sprzedażą usług na rynku regulowanym ustawą Pzp (sposób organizacji przetargów, określenia progów kwotowych);
 • analiza sprzedaży w latach 2009-2012 (rodzaj konktraktów, długość i wartość umów, wolumen zamówienej energii);
 • opis najważniejszych graczy działających na rynku (preferencje zakupowe zamawiających z określonych grup, charakterystyka największych dostawców usług z dokładnym przedstawieniem 10 największych);
 • oszacowanie sprzedaży nie objętej obowiązkiem publikacji;
 • oszacowanie wartości rynku sprzedaży energii w 2011 r. i 2012 r.
 • opis najważniejszych czynników wpływających na ewolucję rynku po 2012 r. (zmiany legislacyjne, wpływ grup zakupowych).

Dane zawarte w raporcie pozwalają zwiększyć szanse sprzedaży m.in. dzięki:

 • wytypowaniu potencjalnych klientów rokujących największe szanse sprzedaży;
 • wspomaganiu działań przedsprzedażowych;
 • dostępowi do historii poprzednich zakupów (wartość oraz rodzaj kupowanych usług).

Informacje wykorzystywane do opracowania raportu zostały umieszczone i usystematyzowane w pliku .xls. Plik ten jest załącznikiem do raportu, a dzięki zawartych w nim danym możliwe jest przeprowadzenie własnych analiz w wybranym przez siebie zakresie.


Wartościowe narzędzie dla profesjonalistów:

Raport jest skierowany jest głównie do podmiotów sprzedających energię elektryczną na rynku objętym ustawą Pzp. W cenie raportu zawarte jest:

 • Raport w wersji elektronicznej w formacie .pdf
 • Plik w formacie .xls z danymi liczbowymi z wszystkich tabel zawartych w raporcie;
 • Baza wiedzy w formacie .xls ze szczegółowym opisem postępowań zakupowych z lat 2009-2012
 • opcjonalnie: subskrypcja zamówień udzielonych w 2013 r. 

Konstrukcję bazy danych przedstawia plik demo.

Po dodatkowe informacje sięgnij tutaj lub skontaktuj się z nami: info@audytel.pl