Trendy na polskim rynku data center

Wyślij link znajomemu

Rok 2014 r. był pod wieloma względami rewolucyjny dla usług data center…

Po nieco słabszym roku 2013, w którym plany rozwojowe operatorów obiektów nieco przyhamowały, w roku ubiegłym otwarto kilka dużych obiektów (w tym trzy o powierzchni ponad 1000 m2) oraz ogłoszono budowę wielu kolejnych.Powierzchnia IT (netto) wzrosła łącznie do 62,5 tys. m2 (co daje dynamikę rzędu 14,4% r/r), a równolegle do tego powierzchnia przeznaczona na biura zapasowe i realizację procedur BCP wzrosła o 41% do 17,3 tys. m2.

Charakterystycznym trendem obserwowanym w 2014 r. było ograniczenie zakresu usługowego nowo wybudowanych obiektów Polkomtela/CP (1800 m2 powierzchni IT) oraz T‑Mobile (ok. 1300 m2 powierzchni IT) – obydwa spełniające lub bliskie spełnienia wymagań na Tier 4. Ze względu zachowania bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa (znajdują się tam MSC sieci komórkowych), operatorzy zdecydowali się na strategię rozwijania wyłącznie usług, które mogą być realizowane drogą zdalną (IaaS/PaaS/SaaS). Podobną decyzję podjęła Orange Polska dla swojego flagowego obiektu w Łodzi, który jest dedykowany do projektów wewnętrznych (także w ramach międzynarodowych Orange).

Najwięksi dedykowani dostawcy usług data center kontynuowali w 2014 r. rozbudowę swojej bazy usługowej. Drugi obiekt otworzył 3SF, a Polcom rozpoczął budowę siostrzanego data center w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Skawiny. Trwała także budowa nowego obiektu Beyond w Poznaniu, którego powierzchnia netto będzie sięgała ponad 6000 m2. Inwestycje o podobnej skali zainicjował Warszawski Hector – w Jawczycach k/Warszawy planuje on budowę trzech budynków o łącznej powierzchni IT przekraczającej 4000 m2.

W 2014 r. rozpoczęły się prace związane z otwarciem data center w obiekcie na ul. Wołoskiej w Warszawie, użytkowanym wcześniej na potrzeby wewnętrzne przez Polkomtel. Projekt o nazwie BOX3 udostępni w pierwszej połowie 2015 r. ok. 2000 m2 powierzchni IT, z możliwością rozbudowy o drugie tyle.

Kolejnym trendem w zbadanych obiektach data center była rosnące nasycenie usługami – ich penetracja wzrosła średni o 3% w 2014 r. i planowany jest dalszy rozwój, szczególnie w zakresie IaaS oraz różnych rodzajów platform PaaS (np. środowisk deweloperskich i testowych).

Głównymi wydarzeniami na analizowanym rynku w 2014 r. były:

 • Otwarcie przez ATM obiektu F4 (o powierzchni netto ok. 1 000 m2) i rozpoczęcie budowy kolejnego (F5) o 1 400 m2 powierzchni kolokacyjnej netto, z planowaną datą zakończenia inwestycji w połowie 2015 r.. Zaplanowano także rozbudowę Thinx.
 • Uruchomienie drugiego obiektu 3SF w Katowicach o powierzchni IT 656 m2;
 • Opóźnienie otwarcia nowego obiektu Beyond;
 • Rozbudowa obiektu Polcom do 3000 m2 (w planach nawet 15 tys. m2!) oraz rozpoczęcie budowy siostrzanego obiektu w Grojcu obok autostrady A4 (o powierzchni IT 2500 m2);
 • Nie zrealizowane plany rozwojowe Hector, WDC, S-Net.

Wartość polskiego rynku data center i usług powiązanych w 2014 wyniosła ok. 1,2 mld zł, tj. 8,9% więcej niż w roku 2013. Wartość samych usług kolokacyjnych szacowana jest na 465 mln zł (wliczając koszty energii elektrycznej).

Polski rynek data center wykazuje trwałą tendencję rosnącą, a główne czynniki wpływające na jego wzrost to:

 • wzrost popytu i podaży,
 • spadek cen usług infrastrukturalnych,
 • wzrost wynagrodzeń kadry technicznej,
 • wzrost wykorzystania Internetu,
 • wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.

Rynek usług data center w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja. Czynnikami, które mogą przyczynić się do tego procesu są:

 • dążenie usługodawców do osiągnięcia efektu skali w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej,
 • pojawienie się nowych źródeł finansowania (fundusze VC zainteresowane rynkiem data center i kolokacji),
 • rozwój i nowe zastosowania technologii cloud computing i wirtualizacji.

Ten ostatni czynnik może mieć bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania rynku data center w dłuższym okresie. Tradycyjne elementy składowe usługi data center (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności) bardzo silnie wiązały klienta z usługodawcą a nawet z lokalizacją centrum danych. Ewentualna zmiana dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) była zawsze związana z fizycznym przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług „w chmurze” zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient nie musi wiedzieć, gdzie odbywa się przetwarzanie jego danych. Automatyczny provisioning usług w technologii cloud stwarza nowe warunki, jeśli chodzi o migrację usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie danej usługi do innego usługodawcy.

Tekst pochodzi z najnowszego raportu „Rynek usług data center w Polsce – edycja 2015” – więcej informacji o raporcie tutaj