Doradztwo strategiczne dla firm rodzinnych

W ramach usługi doradztwa logistycznego dla firm rodzinnych, kierujemy się przede wszystkim dobrem organizacji, w tym wsparciem w procesach zmian ze szczególną dbałością o kapitał ludzki oraz reputacją firmy.

Specjalizujemy się w obsłudze firm rodzinnych i prywatnych każdej wielkości, w tym lokalnych przedsiębiorców i startupów.

Szanujemy potrzeby Klientów i partnerów biznesowych, a naszą wartością jest elastyczność usługi dostosowanej do biznesu Klienta.

 

Obszary, branże które wspieramy:

Sukcesja w firmie

Sukcesja jest jednym z najważniejszych wyzwań dla polskich firm rodzinnych.

Wiele firm, które zostały założone po przemianach ustrojowych w Polsce czeka w najbliższym czasie zmiana pokoleniowa, a w perspektywie najbliższych lat zagadnienie sukcesji będzie dotyczyło coraz większej grupy przedsiębiorców. Według informacji dostępnych w CEIDG, wpisanych jest obecnie ok. 212 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia.

Nasza rola

W ramach doradztwa logistycznego wspieramy firmy rodzinne w trakcie przejęcia organizacji oraz chronimy je przed ryzkami operacyjnymi występującymi w procesie. Słuchamy Klienta, a nie tylko słyszymy. Mamy za sobą wiele projektów tego typu i wielu Założycieli, którzy są zadowoleni z naszego wsparcia, naszego podejścia.

 

Zarządzanie zmianą

Jest to perspektywa wdrożenia znacznie trwalszych reguł funkcjonowania firmy rodzinnej, niż obecnie dostępne rozwiązania.

W zależności od rodzaju działalności oraz historii funkcjonowania firmy proces zmian w organizacji będzie przebiegał w inny sposób, ale zawsze zgodny z filozofią firmy, charakterem Założyciela, jego podejściem do zmiany.

 

W ramach procesu zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie wyróżniamy kilka etapów, takich jak:

  • Poznanie specyfiki działalności oraz zdefiniowanie okoliczności zmiany.
  • Indywidualne podejście do zaplanowania procesu, w tym precyzyjne wskazanie obszaru działań z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji.
  • Przygotowanie procesu adaptacji oraz wdrożenie zarekomendowanych zmian.
  • Dbałość o trwałość efektów i wizerunek organizacji.

Co zyskujesz dzięki doradztwu strategicznemu dla firm rodzinnych

Korzyści z doradztwa logistycznego dla firm rodzinnych:

 • Zwiększenie efektywności działań.
 • Optymalizacja kosztów procesów logistycznych.
 • Zmniejszenie ryzyka podejmowania błędnych decyzji.

 

W ramach usługi oferujemy:

 • Kompleksowy audyt wraz z rekomendacjami do wdrożenia.
 • Rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta.
 • Długoterminową perspektywę współpracy.
 • Doświadczenia z różnych obszarów działania.

 

Nasze usługi opierają się na ścisłej współpracy z Klientem, w tym dogłębnym poznaniu specyfiki problemu oraz analizie różnorodnych rozwiązań i wyboru tych, które będą w danym przypadku optymalne dla Państwa organizacji.

Doradztwo strategiczne dla firm rodzinnych

Zapytaj o ofertę:

Małgorzata Anoszczenko

+48 732 080 269

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.