Szkolenie ISO 28000 dla firm

Szkolenie jest wprowadzeniem do opracowywania, wdrażania i prowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w oparciu o normę ISO 28000:2007.

Celem wdrożenia ISO 28000 jest efektywne zarządzanie ryzykiem działań gospodarczych poprzez właściwą, obiektywną identyfikację zagrożeń i  realne oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, tak aby ograniczyć do minimum ryzyko przypadkowych zdarzeń.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest dedykowane w szczególności przewoźnikom, spedytorom, producentom oraz przedsiębiorstwom prowadzącym składy i agencje celne, czyli wszystkim organizacjom, które biorą czynny udział w procesie przepływu łańcucha dostaw.

 

Co zyskujesz?

ISO 28000:2007 – zarządzanie łańcuchem dostaw

Korzyści z wdrożenia wg Massachusetts Institute of Technology

 • zmniejszenie inspekcji oraz kontroli dokumentów– szybka ścieżka odpraw GREEN LANE
 • poprawa identyfikowalności zasobów
 • skrócenie czasu rozwiązywania problemów
 • redukcja strat z tytułu kradzieży o 38%

 

Dedykowane szkolenie ISO, korzyści dla klienta :

 • Praktyczne zastosowanie zapisów normy ISO 28000:2007 poparte doświadczeniem zarządzania procesami w łańcuchu dostaw.
 • Wykonanie analizy ryzyka, która jest zgodna z obowiązującymi, światowymi normami i najlepszymi praktykami w tym zakresie.
 • Wsparcie w rozwiązaniu problemu, uwzględniające realne uwarunkowania firmowe, rynkowe i technologiczne.
 • Współpraca z doświadczonym partnerem.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zna podstawowe pojęcia zawarte w normie ISO 28000, rozumie metodę oceny ryzyka oraz podstawy raportowania incydentów w organizacji.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Przykładowe realizacje:

Wstępnie określony zakres tematyczny warsztatów obejmuje:

 • Wprowadzenie i podstawowe pojęcia
 • Aktualny stan prawny w zakresie łańcucha dostaw
 • Polityka/plan bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Procedury identyfikacji i oceny ryzyk
 • Dostosowanie obecnych procedur obowiązujących w firmie
 • Identyfikacja ryzyk oraz ich kwalifikacja
 • Katalog celów i zadań systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Inicjatywy, projekty związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu
 • Status AEO

Warsztaty są ściśle dopasowane do aktualnych potrzeb organizacji, poprzedzone wizytą w zakładzie firmy objętej warsztatami.

Termin szkolenia umawiamy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]