Szkolenie ISO 28000 dla firm

Szkolenie jest wprowadzeniem do opracowywania, wdrażania i prowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w oparciu o normę ISO 28000:2007.

Celem wdrożenia ISO 28000 jest efektywne zarządzanie ryzykiem działań gospodarczych poprzez właściwą, obiektywną identyfikację zagrożeń i  realne oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, tak aby ograniczyć do minimum ryzyko przypadkowych zdarzeń.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest dedykowane w szczególności przewoźnikom, spedytorom, producentom oraz przedsiębiorstwom prowadzącym składy i agencje celne, czyli wszystkim organizacjom, które biorą czynny udział w procesie przepływu łańcucha dostaw.

 

Co zyskujesz?

ISO 28000:2007 – zarządzanie łańcuchem dostaw

Korzyści z wdrożenia wg Massachusetts Institute of Technology

 • zmniejszenie inspekcji oraz kontroli dokumentów– szybka ścieżka odpraw GREEN LANE
 • poprawa identyfikowalności zasobów
 • skrócenie czasu rozwiązywania problemów
 • redukcja strat z tytułu kradzieży o 38%

 

Dedykowane szkolenie ISO, korzyści dla klienta :

 • Praktyczne zastosowanie zapisów normy ISO 28000:2007 poparte doświadczeniem zarządzania procesami w łańcuchu dostaw.
 • Wykonanie analizy ryzyka, która jest zgodna z obowiązującymi, światowymi normami i najlepszymi praktykami w tym zakresie.
 • Wsparcie w rozwiązaniu problemu, uwzględniające realne uwarunkowania firmowe, rynkowe i technologiczne.
 • Współpraca z doświadczonym partnerem.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zna podstawowe pojęcia zawarte w normie ISO 28000, rozumie metodę oceny ryzyka oraz podstawy raportowania incydentów w organizacji.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Przykładowe realizacje:

Wstępnie określony zakres tematyczny warsztatów obejmuje:

 • Wprowadzenie i podstawowe pojęcia
 • Aktualny stan prawny w zakresie łańcucha dostaw
 • Polityka/plan bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Procedury identyfikacji i oceny ryzyk
 • Dostosowanie obecnych procedur obowiązujących w firmie
 • Identyfikacja ryzyk oraz ich kwalifikacja
 • Katalog celów i zadań systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Inicjatywy, projekty związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu
 • Status AEO

Warsztaty są ściśle dopasowane do aktualnych potrzeb organizacji, poprzedzone wizytą w zakładzie firmy objętej warsztatami.

Termin szkolenia umawiamy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.