Transformacja Cyfrowa Logistyki

Cyfryzacja oraz postępująca automatyzacja procesów logistycznych to kierunek w którym powinny zmierzać nowoczesne firmy, które chcą podnieść sprawność w zarządzaniu firmą. Audytel wspiera Klientów we wprowadzeniu innowacji w obszarze logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystując dostępne na rynku innowacyjne rozwiązania.

 

Optymalizujemy procesy biznesowe z wykorzystaniem narzędzi informatycznych poprzez następujące działania:

 • Wdrażanie systemów motywacyjnych opartych na powiązaniu efektów pracy z wynagrodzeniami.
 • Budowanie paneli menadżerskich.
 • Wykorzystywanie analizy wskaźnikowej do pomiaru efektywności działań, badania prawidłowości przebiegu procesów.
 • Budowanie modeli wspierających samodoskonalenie.
 • Standaryzacja komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych platform.
 • Zwiększenie produktywności, poprzez automatyzację działań (robotyzacja, cyfryzacja).

 

Nasze podejście do optymalizacji oraz automatyzacji procesów logistycznych obejmuje przeprowadzenie następujących działań w organizacji Klienta:

 • Analizę i kategoryzację procesów funkcjonujących w organizacji.
 • Opracowanie „mapy drogowej”, transformacji procesów.
 • Analizę potencjalnych korzyści biznesowych wynikających z realizacji zaplanowanych zmian.
 • Wdrożenie rozwiązań, które w pełni, ale i efektywnie kosztowo odpowiedzą na wcześniej zidentyfikowane potrzeby.
 • Edukację pracowników z wykorzystaniem najlepszych praktyk.
 • Obniżenie kosztów poprzez automatyzację, robotyzację i cyfryzację.

Co zyskujesz dzięki transformacji cyfrowej logistyki

Wdrażamy rozwiązania oparte o automatyzację procesów, które eliminują obieg papierowych dokumentów, eliminują pracę żmudną, powtarzalną oraz oszczędzają czas.

Dzięki temu zyskasz:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Uatrakcyjnienie pracy.
 • Podniesienie bezpieczeństwa operacji.
 • Efektywność w zarządzaniu poprzez wykorzystanie inteligentnych narzędzi i nowych technologii.
 • Nowoczesną (jednoznaczną) komunikację w oparciu o wymianę informacji bezpośrednio z wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw.

Transformacja cyfrowa logistyki

Transformujemy logistykę w firmie

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.