Transformacja cyfrowa logistyki

Cyfryzacja oraz postępująca automatyzacja procesów logistycznych to tylko niektóre z powszechnie rozwijających się trendów, które wspierają sprawne zarządzanie firmą. Audytel wspiera Klientów we wprowadzeniu innowacji w obszarze współdziałania pracowników i wymiany informacji online.

 

Optymalizujemy procesy biznesowe oraz pracę grupową z wykorzystaniem narzędzi informatycznych poprzez następujące działania:

   • Wspieranie nowych podejść do rozwiązywania problemów.
   • Ujednolicenie komunikacji i pracy grupowej z wykorzystaniem nowoczesnych platform.
   • Zwiększenie produktywności, poprzez automatyzację działań oraz procesów logistycznych.

 

Nasze podejście do optymalizacji oraz automatyzacji procesów logistycznych obejmuje przeprowadzenie następujących działań w organizacji Klienta:

   • Analizę i kategoryzację procesów funkcjonujących w organizacji.
   • Opracowanie „mapy drogowej”, transformacji procesów.
   • Analizę potencjalnych korzyści biznesowych wynikających z realizacji zaplanowanych zmian.
   • Wdrożenie rozwiązań, które w pełni, ale i efektywnie kosztowo odpowiedzą na wcześniej zidentyfikowane potrzeby.
   • Edukację pracowników z wykorzystaniem najlepszych praktyk.

Co zyskujesz dzięki transformacji cyfrowej logistyki

Wdrażamy rozwiązania oparte o automatyzację procesów, które eliminują obieg papierowych dokumentów oraz oszczędzają czas.

Dzięki temu zyskasz:

  • Oszczędność czasu na żmudnym wpisywaniu danych do systemu.
  • Podgląd dokumentów w czasie rzeczywistym.
  • Całkowite bezpieczeństwo obiegu dokumentów.
  • Efektywność w zarządzaniu poprzez wykorzystanie inteligentnych narzędzi i nowych technologii w monitorowaniu magazynu.
  • Możliwość optymalizacji kosztów logistycznych.
  • Elastyczność w reagowaniu na potrzeby Klientów, w tym optymalizację procesów logistycznych zgodnie z zamówieniami i oczekiwaniami Klientów.
  • Nowoczesną komunikację w oparciu o wymianę informacji bezpośrednio z wszystkimi ogniwami łańcuchów dostaw.

Transformacja cyfrowa logistyki

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252
  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.