Wdrożenie systemu WMS

Wdrożenie systemu WMS w firmie, to złożony proces. Dlatego decydując się na wdrożenie systemu zarządzania magazynem systemu klay WMS, należy wziąć pod uwagę różne czynniki wpływające na powodzenie projektu.

W zależności od branży, wielkości firmy i specyfiki procesów magazynowych, różne kryteria odgrywają decydującą rolę w wyborze odpowiedniego systemu WMS.

 

Na co warto zwracać uwagę dokonując wyboru dostawcy systemu WMS

Z punktu widzenia decydenta istotne jest sprawne zarządzanie przebiegiem implementacji na każdym etapie, czyli:

 • Przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego działania systemu.
 • Bliska współpraca z dostawcą oprogramowania.
 • Dbałość o odpowiednie przeszkolenie personelu magazynowego.

 

Oczekiwania na temat efektów wdrożenia WMS

Wybór właściwego systemu klasy WMS jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Wymaga przede wszystkim  jasnego określenia celów firmy oraz prawidłowej analizy procesowej.

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu nowego oprogramowania lub modyfikacji posiadanego, warto zwrócić uwagę, na to że:

 • Kalkulacja wdrożenia nie przewiduje godzin na identyfikację problemów Klienta oraz wdrażanie rozwiązań.
 • Przygotowanie analizy przedwdrożeniowej ma za zadanie uzyskanie potwierdzenia (dla firmy wdrażającej), że oprogramowanie może być wdrożone bez poprawek lub z niewielkimi modyfikacjami.
 • Analiza przedwdrożeniowa nie ma nic wspólnego z analizą procesową.
 • Wiedza wdrożeniowca oparta jest na doświadczeniu pozyskanym z realizacji innych projektów wdrożeniowych, a nie z praktyki biznesowej.

System WMS – co to jest?

WMS – Warehouse Management System – oprogramowanie zarządzające operacjami magazynowymi. Pozwala zarządzać zgromadzonym towarem, ludźmi realizującymi procesy magazynowe oraz sprzętem wykorzystywanym do realizacji tych procesów.Jeśli szukasz dostawcy oprogramowania magazynowego, który gwarantuje bezpieczne i sprawne wdrożenie WMS w magazynie, zacznij od przygotowania niezbędnych informacji oraz wymagań jakim ma sprostać informatyczny system magazynowy.
Powierzając nadzór wdrożeniowy firmie zewnętrznej otrzymacie:

 • Szczegółową analizę jak trzeba się przygotować do wdrożenia (zapisy systemowe, otoczenie, warunki techniczne),
 • Szczegółowy opis (zamodelowanie) przyszłych procesów,
 • Specyfikację do zapytania ofertowego
 • Wsparcie przy ocenie ofert
 • Wsparcie przy negocjowaniu umowy wdrożeniowej i utrzymaniowej
 • Wsparcie przy wdrożdeniu

 

Skuteczne wdrożenie systemu WMS

Warunkiem minimum sukcesu wdrożeniowego jest wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za wdrożenie oraz wyłączenie jej z bieżącej działalności operacyjnej na okres wdrożenia.

Wdrożenie systemu WMS

Przykładowe realizacje:

Case study: Wdrożenie WMS w polskiej firmie dystrybucyjnej

 

Cel:  Wsparcie Klienta we wdrożeniu systemu klasy Warehouse Management System.

Klient: Polska firma dystrybucyjna działającą na rynku karm dla zwierząt.

 

Podjęte działania:

Wśród przeprowadzonych działań znalazły się między innymi:

 • Analiza logistyczna przedsiębiorstwa.
 • Wykonanie layoutów magazynu dystrybucyjnego.
 • Oznaczenie stref i niezbędnych elementów infrastruktury.
 • Opis procesów magazynowych.
 • Ustalenie wymagań biznesowych dla Systemu klasy WMS.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej.
 • Prowadzenie przetargu na wybór dostawcy WMS.
 • Wybór wykonawcy oraz opracowanie planu wdrożenia.
 • Nadzór nad wdrożeniem oraz utrzymaniem systemu.
 • Nadzór prac rozwojowych systemu (CR).
 • Nadzór nad integracją z systemami współpracującymi.

 

Efekty projektu

   • Wybór systemu dopasowanego do potrzeb Klienta.
   • Eliminacja nieefektywnych procesów.
   • Zapewnienie rozliczalności operacji magazynowych.
   • Przyspieszenie wymiany informacji pomiędzy klientem i jego partnerami biznesowymi.
   • Aktualizacja bazy dostawców rozwiązań informatycznych.

 

Korzyści z wdrożenia:

W efekcie prac Audytela, w firmie nastąpił wzrost produktywności pracy o 15%.

Razem sprawnie wdrożymy System WMS w Twoim przedsiębiorstwie

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.