ISO 28000 – Szkolenie i Wdrożenie

Norma ISO 28000:2022 „Bezpieczeństwo i odporność – Systemy zarządzania bezpieczeństwem” dotyczy między innymi zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Standard ten pomaga organizacjom zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń i incydentów występujących w łańcuchu dostaw.

Celem wdrożenia ISO 28000 jest efektywne zarządzanie ryzykiem działań gospodarczych poprzez właściwą, obiektywną identyfikację zagrożeń i realne oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, tak aby ograniczyć do minimum ryzyko przypadkowych zdarzeń. Wymagania standardu określają sposób budowy systemu zarządzania procesami w organizacjach współpracujących w ramach łańcucha dostaw. Z naszej strony oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu standardu ISO 28000.

Kto powinien wdrożyć standard ISO 28000?

Wdrożenie normy ISO 28000 dedykowane jest wszystkim organizacjom bez względu na wielkość, które biorą czynny udział w procesie przepływu w łańcuchu dostaw na każdym jego etapie, począwszy od wyboru dostawcy poprzez transport, spedycję towaru, a skończywszy na odprawach celnych i procesie magazynowania towaru.

Szkolenie ISO 28000 realizowane przez Audytel ma charakter warsztatowy i jest dedykowane wszystkim organizacjom, które biorą czynny udział w procesach realizowanych w ramach łańcucha dostaw. Jest wprowadzeniem do opracowania, wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o normę ISO 28000.

Co zyskujesz wdrażając ISO 28000?

Korzyści z wdrożenia ISO 28000

  • Podniesienie efektywności i niezawodności łańcucha dostaw poprzez identyfikację najsłabszego ogniwa.
  • Poprawę ogólnego poziomu bezpieczeństwa – systematyczne działania i praktyki.
  • Zwiększenie skuteczności działań w sytuacjach awaryjnych – ograniczenie negatywnych skutków.
  • Odporność na zamierzone, nieuprawnione działanie, którego celem jest spowodowanie szkody lub awarii.
  • Pozytywny wpływ na wizerunek firmy.
  • Zapewnienie ciągłości działania, obniżenia ryzyka biznesowego.
  • Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności pracowników za sprawy bezpieczeństwa.
  • Wsparcie w spełnianiu wymagań prawnych i innych dotyczących bezpieczeństwa.
  • Ułatwienie w pozyskaniu i utrzymaniu statusu AEO. (Upoważniony Podmiot Gospodarczy).

 

Celem proponowanych prac jest wdrożenie standardu ISO 28000:2022, którego zakres obejmuje tematykę bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Podstawową korzyścią usługi jest przygotowanie firmy do certyfikacji normy, a więc potwierdzenia, że w firmie stosowane są dobre praktyki dotyczące zarządzania ryzykiem i ciągłością działania.

ISO 28000 – szkolenie i wdrożenie

ISO 28000 - wdrażamy i szkolimy. Zapisz się na konsultację online

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.