W poszukiwaniu nowego modelu biznesowego

Wyślij link znajomemu

Podczas kolejnego Briefingu Telekomunikacyjnego firma analityczno-doradcza Audytel zaprezentowała swoje najnowsze oceny stanu i perspektyw rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Wzajemne przenikanie się segmentów rynku komunikacji elektronicznej oraz presja konkurencyjna sprawiły, że przed operatorami pojawiła się realna wizja spadających przychodów z usług telekomunikacyjnych. Przewidywany brak impulsów do skokowego rozwoju popytu oraz opóźnienia w budowie regionalnych sieci szerokopasmowych rodzą pytanie – gdzie znaleźć przychody oraz środki na finansowanie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę?

Analitycy Audytela prognozują, że łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w bieżącym roku wyniesie 46,1 mld zł, co oznaczałoby spadek o około 3,2% względem stosunkowo dobrego roku 2012. Odwrócenie trendu spadkowego w kolejnych latach będzie zależało od kilku czynników: kondycji polskiej gospodarki oraz od umiejętności znalezienia modelu biznesowego, który zapewni sukces operatorom na silnie przeobrażającym się rynku.

Druga połowa 2012 r. oraz początek 2013 r. upłynęły pod znakiem wyłączenia naziemnego sygnału analogowego oraz buntu użytkowników platformy NC+. Wydarzenia te udowodniły, że konsumenci są coraz bardziej świadomi zarówno kwestii technicznych, jak i swoich praw, a przede wszystkim siły – jako społeczności klientów. Cyfryzacja telewizji naziemnej oraz jej stosunkowo bogata oferta doprowadziła do konkurencji z rynkiem płatnej telewizji, co w konsekwencji ograniczy potencjał jego wzrostu (średnio do 4% rocznie do 2018 r.). W 2012 roku wartość rynku płatnych usług telewizyjnych przekroczyła przychody operatorów z usług telefonii stacjonarnej, a jej udział w całości usług telekomunikacyjnych z niecałych 7% w roku 2006 wzrośnie do ok. 18% w roku 2018. Dziać się to będzie przy rosnącej roli Internetu w konsumpcji treści telewizyjnych (m.in. platformy Over The Top, rosnąca sprzedaż telewizorów typu smart TV) oraz pojawieniu się całkiem nowych mediów dystrybucji treści – płatnych multipleksów DVB-T.

Po wojnie podjazdowej na ceny pakietów transmisji danych oraz obniżce i wyrównaniu stawek MTR, operatorów sieci mobilnych czeka przetarg na pakiet „częstotliwości LTE” oraz powracające pytanie o możliwość wybuchu wojny cenowej. Wobec widocznego spadku przychodów z usług głosowych operatorzy telefonii komórkowej szukają pieniędzy w mobilnym dostępie do Internetu, sprzedaży urządzeń (laptopy, tablety) i w usługach dodanych. Szczególnie użytkownicy smartfonów mogą być nadzieją na utrzymanie rentowności usług i powstrzymanie spadku przychodów. Z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych wymagać będzie miliardowych inwestycji w infrastrukturę szkieletową i stacje bazowe, a także umiejętnego zestawiania ofert ryczałtowych i pakietowych, łączących różne rodzaje usług głosowych, dostępowych i dodanych.

Wzrost rynku dostępu do Internetu jest w dużej mierze związany z likwidacją barier popytu w segmencie usług dostępowych oraz możliwością oferowania łączy o coraz większej prędkości transmisji danych. Kształtującym czynnikiem jest przesuwanie się parametrów dostępowych w stronę wyższych przepływności, umożliwiających wykorzystywanie szerszego wachlarza usług, w szczególności coraz bardziej rozwiniętego ekosystemu OTT. Zjawisko to stymuluje operatorski rynek transmisji danych. Dynamika zmiany przychodów z usług stacjonarnego dostępu do Internetu oraz z transmisji danych nie jest bardzo wysoka (wynosi średnio od 2,3% do 4,6%), ale oba segmenty ciągle mają potencjał wzrostu.

W najbliższych latach kluczowy wpływ na rozwój potencjału rynku telekomunikacyjnego będą miały konsolidacja rynku, zwiększenie efektywności działania operatorów oraz projekty infrastrukturalne – powiedział Emil Konarzewski, Partner Zarządzający w firmie Audytel. – Stwarza to perspektywy do rozwoju zintegrowanego rynku teleinformatycznego. Jeśli jednak tak się nie stanie, to w ciągu najbliższych 5 lat czeka nas w najlepszym razie wzrost organiczny na poziomie 0,5% rok do roku.

Zdaniem Grzegorza Bernatka, kierującego Działem Analiz Audytela, kluczowy wpływ na rynek telekomunikacyjny w nadchodzących latach będą nadal mieli operatorzy sieci komórkowych oraz kształt ich oferty. Już co piąty użytkownik usług mobilnych posiada smartfon, a 26% abonentów regularnie korzysta z dostępu do Internetu przez telefon. W tej grupie odbiorców potencjał sprzedaży nowych usług będzie największy.

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Bernatek.