WAŻNE! 1,5 mld zł na refundację nadkładów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej

Wyślij link znajomemu

21. X 2016 jest ostatnim dniem składania wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki w ramach piątego przetargu.

Można wystąpić o refundację kosztów przedsięwzięć związanych z modernizacjami zakończonymi po 1 stycznia 2011 r. w następujących obszarach:

1. izolacja instalacji przemysłowych

2. przebudowa lub remont budynków

3. modernizacja:

  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego
  • oświetlenia
  • urządzeń potrzeb własnych
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

4. odzysk energii w procesach przemysłowych

5. ograniczenie:

  • przepływów mocy biernej
  • strat sieciowych w ciągach liniowych
  • strat w transformatorach

6. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Łączna wartość przydzielanych w formie certyfikatów środków to 1,5 mld zł.

Jednym z warunków akceptacji oferty przez URE jest brak pomocy publicznej przy finansowaniu zgłaszanego przedsięwzięcia.

Więcej informacji:

Tomasz Dobkowski

e-mail: tomasz.dobkowski@audytel.pl