Współpraca firmy Audytel S.A. z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej

Wyślij link znajomemu

7.03.2016 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej i Audytel S.A.

Współpraca będzie ukierunkowana na:

– Wspólne podejmowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowych.

– Organizację praktyk studenckich dla studentów Wydziału Transportu.

– Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji naukowo-technicznych oraz wykładów autorskich.

Krzysztof Miziński, Audytel S.A. „W dzisiejszych realiach biznesowych istotną rolę odgrywa wzajemne wsparcie jednostek naukowo – badawczych oraz liderów rynku. Podpisana dziś umowa rozpoczyna długofalową współpracę w zakresie realizacji projektów, wymiany doświadczeń oraz wsparcia studentów w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy”.