Wyhaczyć chmurę

Wyślij link znajomemu

Polski rynek rozwiązań chmurowych, pomimo dość głośnych zapowiedzi i dużego zainteresowania mediów, wciąż znajduje się w powijakach i nie może się jakoś z nich wygrzebać. Nieliczni wciąż jeszcze dostawcy usług chmurowych w naszym kraju z zazdrością i niedowierzaniem patrzą na inne rynki, na których poziom wykorzystania chmury obliczeniowej jest znacznie wyższy a łączna wartość rynku jest tysiące razy większa niż w Polsce.  Dlaczego tak jest? Czyżbyśmy liczyli na przeskoczenie tego etapu w rozwoju technologii?

Wyniki badań strony popytowej przeprowadzone Audytel oraz organizacje branżowe pokazują, że firmy i organizacje publiczne rzeczywiście podchodzą do rozwiązań w modelu chmury z dużą ostrożnością. Aż 40% z analizowanych organizacji w ogóle nie stosuje przetwarzania w chmurze. Dodatkowo, niewielki odsetek organizacji dokonuje oceny gotowości procesowej i strukturalnej do wejścia w chmurę, a jeszcze mniej opracowuje formalną strategię chmurową. Bardzo rozbudowana jest za to sfera obaw, związanych głównie z bezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i dostępnością usługi. Zgłasza je przytłaczająca większość potencjalnych klientów. Czyżbyśmy mieli w tej kwestii większe wymagania od Amerykanów?

Pozornie. Wymagania mamy podobne (z małymi niuansami odnośnie ochrony danych osobowych i prawa dostępu do danych przez NSA), ale wiedzy mniej.  Wiele polskich przedsiębiorstw, choć są też chlubne wyjątki, jeżeli już nawet wdraża elementy chmury, to na małą skalę i przeważnie metodą chałupniczą, własnymi siłami, ucząc się przy okazji na własnych błędach.

Co zatem robić?

To co nakazują dobre praktyki – wezwać fachowca: najpierw od rynku, potem od technologii, a później zderzyć ich wiedzę z wymaganiami biznesu. Wnioski sformalizować w formie strategii, business case czy studium wykonalności. Wykorzystując doświadczenia innych możemy ominąć główne zagrożenia oraz właściwie ustawić oczekiwania innych interesariuszy procesu.

Bo chmura, wbrew oczekiwaniom niektórych, to niekoniecznie oszczędność kosztów. Czasem większą korzyścią będzie zwiększenie bezpieczeństwa, przyspieszenie cyklu wdrożenia zmian lub zapewnienie lepszego dostępu klientom. I ten ostatni aspekt warto mieć na uwadze przede wszystkim.