Wytyczne KNF dla IT – jak powiązać je ze strategią IT i wymogami bezpieczeństwa informacji?

Wyślij link znajomemu

Wdrożenie Wytycznych IT KNF wiąże się w pierwszej kolejności z wyzwaniem polegającym na przeprowadzeniu niezbędnej analizy stanu obecnego, wykrycia rozbieżności względem poszczególnych wytycznych oraz wykonaniu szeregu działań dostosowujących. Nasi eksperci uczestniczyli w warsztatach poświęconych temu zagadnieniu.

Zgodnie z wytycznymi KNFu z dnia 16 grudnia 2014 r. instytucje finansowe, z wyłączeniem banków, mają już niecałe 2 lata na zaimplementowanie wskazanych w dokumencie standardów z zakresu zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. To dużo a zarazem mało czasu, zważywszy na to, że jak się okazuje – interpretacja poszczególnych zaleceń przysparza wiele trudności…

W dniu 25 września odbyły się warsztaty organizowane przez firmę Personalities.pl z udziałem naszych ekspertów.

Audyt Cyberbezpieczeństwa zgodny z wymogami KNF