Wyzwania logistyki w firmie rodzinnej

Wyślij link znajomemu

Jedyną stałą w logistyce jest ciągła zmiana. To hasło jest niezwykle adekwatne w kontekście wyzwań w prowadzeniu firmy rodzinnej. W okresie ciągłych zawirowań w otoczeniu biznesowym zarysowują się trendy, które są widoczne z perspektywy firmy rodzinnej. W artykule zaprezentujemy kilka z nich.

Rozsądna digitalizacja procesów logistycznych, która będzie wspierać zwinność i elastyczność firmy rodzinnej. Wdrożenie lub rozwój systemu informatycznego powinno być przeprowadzone, mając na uwadze wzrost efektywności procesów. Czynności i kroki w systemie informatycznym powinny upraszczać operacje. Dostęp do danych powstających podczas realizacji procesu, a także ich struktura powinna umożliwić wnioskowanie prowadzące do ciągłych ulepszeń i wzrostu efektywności procesów.

Wprowadzenie zasad zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania. Konieczność ustanowienia tego typu zarządzania procesami uwypukliła pandemia, braki surowcowe, przerwane globalne łańcuchy dostaw, a teraz niespokojna sytuacja za wschodnią granicą. W tym aspekcie mocnym wsparciem jest wdrożenie norm branżowych i rynkowych dobrych praktyk. Firmy muszą pamiętać, że wyzwanie będzie cały czas aktualne w obliczu cykliczności kryzysów.

Często niedostrzeganym wyzwaniem jest zależność sprawnej współpracy międzypokoleniowej w zarządzie firmy rodzinnej i sprawnością działania poszczególnych działów. Krzyżowanie kompetencji i odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności niekorzystnie wpływa na trafność decyzji i efektywność działań. Niezbędne jest wdrożenie lub rewizja struktur organizacyjnych, zakresów odpowiedzialności działów i pracowników, uzależnienie wynagrodzeń od konkretnych osiągnięć,  mierzonych za pomocą wskaźników. Oprócz wymiernych korzyści związanych ze wzrostem efektywności, wprowadzenie tych działań korzystnie wpłyną na reputację i wartość marki firmy rodzinnej, czyli czynniki cały czas kluczowe dla właścicieli.

Kolejnym wyzwaniem jest mądre korzystanie z dostępnych zasobów – finansowych, technicznych, a także z kapitału ludzkiego. Decyzje powinny być bardziej podejmowane w oparciu o dane i wskaźniki niż na bazie intuicji. Dla przykładu potrzeba zwiększenia powierzchni magazynowania nie jest równoznaczna z koniecznością budowy. Wynajem, umowa z operatorem logistycznym są także scenariuszami do rozważenia. Budowa jedną z opcji, jeśli jest uwzględniona w długoterminowych planach firmy. Należy brać pod uwagę scenariusz, że za kilka lat duża liczba metrów kwadratowych nie będzie firmie potrzebna. Intuicja powinna być zastąpiona chłodną kalkulacją i analizą scenariuszową.

Wyzwaniem jest także identyfikacja długofalowych trendów takich jak zmiana zachowań konsumentów i w konsekwencji wymuszenie transformacji procesów logistycznych. Zmiany trendów przez dłuższy czas były traktowane jak ewolucja. W trakcie pandemii nastąpiły zmiany rewolucyjne. Sprzedaż w kanale internetowym zyskała znakomicie na znaczeniu, a z drugiej strony rosnące ceny produktów zmusiły firmy do szukania wartości w innych aspektach takich jak sprawna logistyka. Ten trend jest ciągłym wyzwaniem w obliczu działalności firmy rodzinnej.

Zachęcamy do współpracy z doświadczonym partnerem mającym w portfolio wiele projektów doradczych dla firm rodzinnych.

Autor: Krzysztof Miziński