Wzrasta liczba zamówień na energię w sektorze publicznym

Wyślij link znajomemu

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (styczeń 2014)

Obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby i wartości zamówień na energię elektryczną nabywaną w postępowaniach przetargowych. Analiza najnowszych ogłoszeń o udzieleniu zamówień na zakup energii umacnia przedstawioną we wrześniowym biuletynie zapowiedź zwiększenia aktywności na tym rynku.

Na podstawie prowadzonego od 2009 r. monitoringu wyraźnie widać liniowo zwiększającą się liczbę publikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówień na zakup energii elektrycznej. W 2013 r. o zindeksowano prawie 3000 ogłoszeń, co stanowi wzrost o ok. 16% w stosunku do 2012 r. (ponad 4-krotny wzrost w stosunku do 2009 r.).

Wykres_1

Zwiększająca się aktywność spowodowana jest nie tylko wzrostem świadomości odnośnie obowiązku zakupu energii w procedurze przetargowej. Głównym bodźcem dla podmiotów są oszczędności które można tą drogą uzyskać.


Duża część odbiorców nadal funkcjonuje na podstawie kompleksowych umów zawartych kilka lat temu. Uwolnienie rynku (poprzez wydzielenie regulowanych stawek na dystrybucję energii oraz wolnorynkowych stawek na jej sprzedaż) sprawiło, że sprzedawcy energii konkurują ze sobą ceną. Efektem tego jest regularny spadek cen energii, ale nie jest to jedyne źródło oszczędności, które można uzyskać ogłaszając postępowanie przetargowe.

Równie ważnym elementem jest poprawna ewidencja i optymalizacja parametrów dostawy energii. Bez odpowiedniego dopasowania taryfy oraz mocy umownej nawet przy atrakcyjnych stawkach na zakup energii można otrzymywać zawyżone rachunki (wynikające z przekroczeń mocy lub przepłacania za jej nadmierny zapas). Z badania przeprowadzonego w maju 2013 wynika, że w grupach zakupowych sama energia była kupowana ok. 6% taniej, natomiast oszczędności na dystrybucji wynosiły aż 14%.

Optymalizacja parametrów taryf nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza w przypadku podmiotów posiadających od kilkudziesięciu do kilkuset punktów odbioru. Stąd największe oszczędności uzyskiwały jednostki wspierane przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty.