Zmiany progów w Pzp: ile przetargów na energię zniknie z radarów?

Wyślij link znajomemu

Efektywność Energetyczna – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (czerwiec 2014)

Omawialiśmy już jak zmiany progów stosowania ustawy Pzp wpłyną na wzrost zamówień z wolnej ręki na rynku telekomunikacyjnym oraz pocztowym. Teraz przyszła kolej na rynek dostaw energii elektrycznej. Zgodnie z przepisami energia elektryczna powinna być kupowana w modelu TPA, w którym oddzielnie zamawiane są usługi dystrybucji (nabywane po stałych, regulowanych cenach) oraz usługi dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej. W odróżnieniu od umów kompleksowych w modelu TPA konkuruje ze sobą kilku dostawców, przez co można w ten sposób uzyskać niższe ceny.

Ustawie Pzp podlegają zamówienia, których wartość przekracza określone w rozporządzeniach progi kwotowe. W kwietniu 2014 r. zostały one podniesiony z 14 tys. do 30 tys. EUR. Oznacza to, że zamówienia o wartości poniżej 126,7 tys. zł netto nie muszą być udzielane w trybie określonym ustawą Pzp. Zmniejszy się zatem liczba ogłoszeń o zamówieniach, a Zamawiający będą mieli wolną rękę w kwestii wyboru Wykonawcy, lub też w znaczący sposób uproszczone zostaną procedury zakupowe, które będą teraz częściej bazowały na wewnętrznych regulaminach. Brak ogłoszeń spowoduje, że firmy pozbawione zostaną źródeł informacji o planowanych zamówieniach. O jak dużych kwotach mówimy? Przybliżonej odpowiedzi możemy udzielić na podstawie monitoringu zamówień na dostawę energii elektrycznej, który Audytel prowadzi od 2009 r.

PZP_podprogowe-dostawy-energii

*- oprócz 1Q2014

W przypadku dostaw energii elektrycznej z szacunków wykluczono wszystkie usługi dystrybucyjne (jako rynek uregulowany i niekonkurencyjny) oraz przetargi w których nie podano daty zakończenia (np. umowy na czas nieokreślony). Z pozostałych zamówień bez publikacji może zostać powtórzonych 348 postępowań o wartości 30,60 mln zł. Większość z nich kończyć się będzie w 2014 r., w 2015 będzie ich o ponad połowę mniej. Zamówienia te dotyczą głównie usług sprzedaży energii elektrycznej, choć 25% (pod względem wartości) stanowią nadal zamówienia kompleksowe.

Nie można wykluczyć również tego, że nawet mali zamawiający korzystać będą z ustawy, ponieważ w ten sposób można osiągnąć większe oszczędności. Liczba Zamawiających z wolnej ręki może również zostać pomniejszona o podmioty, które łącząc się w grupy zakupowe uzyska dodatkowe oszczędności wynikające z efektu skali.

Energia elektryczna dostarczana jest w trybie ciągłym, więc zamówienia zostaną złożone z tą różnicą, że rynek nie będzie informowane o wszczętej procedurze. Które firmy energetyczne mogą sięgnąć po te kwoty? Można śmiało założyć, że będą to obecni dostawcy, chyba że konkurencja będzie wiedziała gdzie, kiedy i komu złożyć atrakcyjną ofertę… I jest to ostatni moment na dotarcie do tych zamówień, bo w kolejnych latach informacja o większości z nich zniknie bezpowrotnie z serwisów ogłoszeniowych.