Zmiany progów w Pzp: ile przetargów telekomunikacyjnych zniknie z radarów?

Wyślij link znajomemu

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (kwiecień 2014)

Ustawie Pzp podlegają zamówienia, których wartość przekracza określone w rozporządzeniach progi kwotowe. W kwietniu 2014 r. zostały one podniesiony z 14 tys. do 30 tys. EUR. Oznacza to, że zamówienia o wartości poniżej 126,7 tys. zł netto nie muszą być udzielane w trybie określonym ustawą Pzp. Zmniejszy się zatem liczba ogłoszeń o zamówieniach, a Zamawiający będą mieli wolną rękę w kwestii wyboru Wykonawcy, lub też w znaczący sposób uproszczone zostaną procedury zakupowe, które będą teraz częściej bazowały na wewnętrznych regulaminach. Brak ogłoszeń spowoduje, że firmy pozbawione zostaną źródeł informacji o planowanych zamówieniach. O jak dużych kwotach mówimy? Przybliżonej odpowiedzi możemy udzielić na podstawie monitorowanej sprzedaży usług telekomunikacyjnych, którą Audytel prowadzi od 2009 r.

Na wstępie kilka słów o metodologii: monitorując ogłoszenia zbieramy informacje o wartościach oraz datach zakończenia udzielonych zamówień. Na tej podstawie w pierwszym kroku określone zostały: liczba, wartość oraz typ zamówień poniżej nowego progu (127,6 tys. zł), które będą się kończyły po 1 kw. 2014 r. Nie ma zakazu korzystanie z ustawy Pzp i zdarza się, że informacje o podprogowych przetargach (mimo braku obowiązku) są publikowane. Stąd z postępowań otrzymanych w pierwszym kroku wykluczono te, które mieściły się pod wcześniej obowiązującym progiem (14 tys. EUR), gdyż prawdopodobnie zostaną one ponownie udzielone zgodnie z procedurą Pzp. W wyniku tych operacji pozostały przetargi, które potencjalnie mogą zniknąć z radarów Wykonawców. Ile ich jest i jaka jest ich wartość?

PZP_podprogowe-uslugi-telekomunikacyjne

W sektorze usług telekomunikacyjnych z obowiązku publikacji wykluczonych może zostać 475 postępowań o wartości 42,83 mln zł. Większość z nich kończyć się będzie w 2014 oraz w 2015 r. Typ zamówień rozłożony jest mniej więcej równomiernie pomiędzy telefonię stacjonarną, telefonię komórkową oraz dostępem do Internetu. Udział pozostałych segmentów jest szczątkowy.

Umowy w przedstawiono wyżej segmentach są zawierane cyklicznie. Tak więc mimo braku obowiązku publikacji o prowadzonych procedurach nabywania, usługi te zostaną zakupione. Które firmy otrzymają przedstawione powyżej kwoty? Można śmiało założyć, że zamawiający pójdą po linii najmniejszego oporu i przedłużą umowy z obecnymi dostawcami usług. Zatem zamówienia te trafią bezpośrednio do nich lub… do konkurencji, która będzie wiedziała gdzie, kiedy i komu złożyć atrakcyjną ofertę. I jest to ostatni moment na dotarcie do tych zamówień, bo w kolejnych latach informacja o większości z nich zniknie bezpowrotnie z serwisów ogłoszeniowych!