Monitor sprzedaży usług telekomunikacyjnych na polskim rynku zamówień publicznych

Wyślij link znajomemu

Firma Audytel zaoferowała usługę polegającą na udostępnieniu bazy wiedzy o kontraktach na usługi telekomunikacyjne na rynku zamówień publicznych.

Przygotowane w formie arkusza kalkulacyjnego MS Excel zestawienia zawierają szczegółowe informacje o podpisanych umowach, a ich źródłem są ogłoszenia obowiązkowo publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a także badania własne Audytela.

Oferta serwisu informacyjnego obejmuje dane za lata 2009, 2010 oraz prenumeratę na rok 2011.

Więcej szczegółów w ulotce.

Oferta serwisu informacyjnego obejmuje dane za lata 2009, 2010 oraz prenumeratę na rok 2011.

Więcej szczegółów w dziale Raporty i Publikacje lub w ulotce.