Logistyka Zaopatrzenia

W ramach prowadzonych usług zajmujemy się doradztwem w obszarze logistyki zaopatrzenia. Wspieramy Klientów we wprowadzeniu innowacji w obszarach łańcucha dostaw. Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie procesów logistycznych, uwzględniając potrzeby każdego Klienta.

Logistyka zaopatrzenia odpowiada za dostarczenie w odpowiedniej ilości surowców, materiałów, półproduktów oraz towarów od wskazanego dostawcy do miejsca zużycia. Tym miejscem może być produkcja lub magazyn dystrybucyjny.

Logistyka dystrybucji odpowiada za to by zamówiony przez Klienta towar dotarł do niego na czas, w odpowiedniej ilości i jakości, w miejsce, które określił Klient.

Optymalne zarządzanie procesami zaopatrzenia jest trudnym wyzwaniem logistycznym, którego błędy mogą prowadzić do strat finansowych.

Procesy logistyki zaopatrzenia działają w trzech płaszczyznach, które wymagają odpowiedniego zarządzania i planowania:

 • Zakupy.
 • Magazynowanie.
 • Zarządzanie zapasami.

 

Firma produkcyjna, produkcyjno-dystrybucyjna, czy dystrybucyjna musi odpowiednio planować swoje zaopatrzenie i zamawiać materiały w odpowiedniej ilości, wybierając odpowiedniego dostawcę, przy uwzględnieniu ceny, jakości i warunków dostawy. Konsekwencją jakichkolwiek braków zawsze będą kosztowne przestoje, braki towarowe, a co za tym idzie spadek zadowolenia Klienta (SLA). Przy planowaniu zakupów nie można zapomnieć o optymalnym poziomie zapasów (dostosowanym do Poziomu Obsługi Klienta – SLA), aby uniknąć dodatkowych kosztów. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca składowania dla materiałów i surowców oraz produktów. Nadmierne zapasy są niepotrzebnie zamrożonym kapitałem, który można zainwestować w inne obszary rozwoju biznesu. Należy pamiętać, że koszt kapitału to tylko jeden z kosztów związanych z zapasem.

Zaplanowanie logistyki zaopatrzenia wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także ogromnego zaangażowania. Niestety w wielu przypadkach brakuje w firmie kompetencji, czasu i środków na te zagadnienia.

Dobrze przygotowana logistyka zaopatrzenia zapewnia płynność dostaw oraz optymalizację kosztów. Dzięki temu ogranicza się ryzyko braków, zwiększa efektywność pracy i znacząco poprawia kondycję finansową przedsiębiorstwa. Usługi logistyki zaopatrzenia realizujemy wieloetapowo, zawsze zaczynając od przeprowadzenia wnikliwego audytu logistycznego przedsiębiorstwa (pełnego lub ograniczonego do wycinka). Analizujemy aktualną sytuację logistyki zaopatrzenia i na podstawie zebranych informacji przygotujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania. Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za rekomendowane rozwiązania i wesprzeć firmę w ich wdrożeniu.

Odpowiednio zaplanowana logistyka zaopatrzenia na pewno przełoży się na większą efektywność pracy, otwierając tym samym przedsiębiorstwu drzwi do dynamiczniejszego rozwoju. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, z którymi będzie Państwo mogli szczegółowo omówić zakres realizowanych usług optymalizujących logistykę zaopatrzenia.

Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie potrzeb, stosujemy indywidualne podejście do każdego Klienta biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa. Projektując odpowiednio procesy logistyki zaopatrzenia, możemy wziąć pod uwagę całościowo procesy logistyczne zachodzące w firmie albo skupić się na obszarach wskazanych przez Klienta, nie tracąc przy tym z oczu obrazu całości. Sprawne i odpowiednie zarządzanie logistyką zaopatrzenia to klucz do sukcesu finansowego przedsiębiorstwa.

Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie pełni wiele funkcji, jakimi są głównie:

 • Współpraca z dostawcami.
 • Optymalizacja kosztów zaopatrzenia.
 • Sprawne sterowanie dostawami.
 • Synchronizacja procesów dostaw.
 • Spełnianie potrzeb materiałowych.
 • Optymalizacja poziomu zapasów.

 

Jako podmiot zewnętrzny patrzymy na działalność przedsiębiorstwa z innej perspektywy. W zależności od skali organizacji, projektowanie logistyki zaopatrzenia może być bardzo złożonym procesem, w którym każdy element systemu logistycznego ma znaczenie, dlatego do takiej współpracy delegujemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są oni w stanie zlokalizować newralgiczne obszary, które warto zorganizować w inny, bardziej efektywny sposób. Dzięki temu projektowanie logistyki zaopatrzenia z Audytel przynosi wymierne rezultaty w postaci redukcji kosztów logistycznych, usprawnienia procesów oraz poprawy ich efektywności.

 

Co zyskujesz dzięki modelowaniu procesów logistyki

 

Zajmujemy się kompleksową strategią organizacji w zakresie logistyki zaopatrzenia oraz strategią operacyjną w celu rozwoju i optymalizacji działalności  organizacji. Dostarczamy praktycznych i strategicznych rozwiązań, które zoptymalizują, unowocześnią i udoskonalą wszystkie elementy łańcucha dostaw.

Dzięki temu otrzymasz:

 • Projekt dopasowany do indywidualnych potrzeb.
 • Wytyczne do precyzyjnego zarządzania procesami zaopatrzenia
 • Szczegółowy opis (zmapowanie) obecnych procesów lub opis procesów docelowych (zamodelowanych).
 • Wyraźną redukcję kosztów operacyjnych.
 • Identyfikację źródła problemu w odniesieniu do opisanego procesu.

 

Logistyka Zaopatrzenia

Przeanalizujmy logistykę zaopatrzenia w Twojej firmie z dystansem i kreatywnie


Zadzwoń lub wypełnij formularz
Krzysztof Miziński

+48 22 537 5050

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.