Logistyka Zaopatrzenia

Definicja logistyki zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości surowców, materiałów, półproduktów i produktów gotowych do realizacji procesów produkcyjnych i obsługi klientów. Logistyka zaopatrzenia obejmuje takie czynności jak: planowanie zapotrzebowania, wybór dostawców, negocjowanie warunków dostaw, zamawianie i odbieranie towarów, kontrola jakości i ilości, magazynowanie i transport wewnętrzny. Zadania logistyki zaopatrzenia mają na celu optymalizację kosztów, czasu i jakości procesów zaopatrzeniowych, a także minimalizację ryzyka braku towarów lub nadmiaru zapasów. Optymalne zarządzanie procesami zaopatrzenia jest trudnym wyzwaniem logistycznym, którego błędy prowadzą do strat finansowych.

Zasady logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Procesy logistyki zaopatrzenia działają w trzech płaszczyznach, które wymagają odpowiedniego zarządzania sieciami dostaw i planowania:

 • Zakupy.
 • Magazynowanie.
 • Zarządzanie zapasami.

 

Firma produkcyjna, produkcyjno-dystrybucyjna, czy dystrybucyjna musi odpowiednio planować zamawiać materiały niezbędne do zaopatrzenia w odpowiedniej ilości, wybierając odpowiedniego dostawcę, przy uwzględnieniu ceny, jakości i warunków dostawy. Konsekwencją jakichkolwiek braków zawsze będą kosztowne przestoje, braki towarowe, a co za tym idzie spadek zadowolenia Klienta (SLA). Przy planowaniu zakupów nie można zapomnieć o optymalnym poziomie zapasów (dostosowanym do Poziomu Obsługi Klienta – SLA), aby uniknąć dodatkowych kosztów. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca składowania dla materiałów i surowców oraz produktów. Nadmierne zapasy zaopatrzenia są niepotrzebnie zamrożonym kapitałem, który można zainwestować w inne obszary rozwoju biznesu. Należy pamiętać, że koszt kapitału to tylko jeden z kosztów związanych z zapasem.

Zaplanowanie logistyki zaopatrzenia wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także ogromnego zaangażowania. Niestety w wielu przypadkach brakuje w firmie kompetencji, czasu i środków na te zagadnienia.

Dobrze przygotowana logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie zapewnia płynność dostaw oraz optymalizację kosztów. Dzięki temu ogranicza się ryzyko braków, zwiększa efektywność pracy i znacząco poprawia kondycję finansową przedsiębiorstwa. Usługi logistyki zaopatrzenia realizujemy wieloetapowo, zawsze zaczynając od przeprowadzenia wnikliwego audytu logistycznego przedsiębiorstwa (pełnego lub ograniczonego do wycinka). Analizujemy aktualną sytuację logistyki zaopatrzenia i na podstawie zebranych informacji przygotujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania. Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za rekomendowane rozwiązania i wesprzeć firmę w ich wdrożeniu.

Odpowiednio zaplanowana logistyka zaopatrzenia w procesie produkcyjnym na pewno przełoży się na większą efektywność pracy, otwierając tym samym przedsiębiorstwu drzwi do dynamiczniejszego rozwoju. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, z którymi będzie Państwo mogli szczegółowo omówić zakres realizowanych usług optymalizujących zaopatrzenie.

Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie potrzeb, stosujemy indywidualne podejście do każdego Klienta biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa. Projektując odpowiednio procesy logistyki zaopatrzenia, możemy wziąć pod uwagę całościowo procesy logistyczne zachodzące w firmie albo skupić się na obszarach wskazanych przez Klienta, nie tracąc przy tym z oczu obrazu całości. Sprawne i odpowiednie zarządzanie logistyką zaopatrzenia to klucz do sukcesu finansowego przedsiębiorstwa.

Korzyści z prowadzenia logistyki zaopatrzenia

Skuteczność to połączenie sprawdzonych rozwiązań logistycznych z najnowszą technologią i tego właśnie możesz spodziewać się przy współpracy z Audytel S.A.:

 • Projekt dopasowany do indywidualnych potrzeb.
 • Wytyczne do precyzyjnego zarządzania procesami zaopatrzenia
 • Szczegółowy opis (zmapowanie) obecnych procesów lub opis procesów docelowych (zamodelowanych).
 • Identyfikację źródła problemu w odniesieniu do opisanego procesu.
 • Rozwiązanie problemów, dzięki eliminacji „wąskich gardeł”
 • Wyraźną redukcję kosztów operacyjnych.

 

Logistyka Zaopatrzenia

Zadania logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Zasady logistyki zaopatrzenia dotyczą sposobu planowania, organizowania, realizowania i kontrolowania procesów dostarczania towarów i usług do klientów. Logistyka zaopatrzenia obejmuje zarządzanie zapasami, transportem, magazynowanie surowców, pakowaniem, obsługą zamówień i zwrotów. Celem logistyki zaopatrzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klienta przy minimalnych kosztach i ryzyku. Zasady logistyki zaopatrzenia opierają się na następujących koncepcjach:

Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie pełni wiele funkcji, jakimi są głównie:

 • Integracja: logistyka zaopatrzenia wymaga współpracy i koordynacji między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w łańcuch dostaw, takimi jak wybór dostawców zaopatrzenia, producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy i klienci.
 • Optymalizacja kosztów zaopatrzenia. Logistyka zaopatrzenia dąży do maksymalizacji efektywności i efektywności procesów dostarczania towarów i usług przy minimalnym zużyciu zasobów i czasu.
 • Sprawne sterowanie dostawami zapewnia spełnienie lub przekroczenie oczekiwań klientów pod względem jakości, terminowości, niezawodności i bezpieczeństwa dostaw.
 • Synchronizacja procesów dostaw -wykorzystuje nowe technologie, metody i rozwiązania w celu poprawy wydajności, jakości i konkurencyjności łańcucha dostaw.
 • Spełnianie potrzeb materiałowych -zapewnia spełnienie lub przekroczenie oczekiwań klientów pod względem jakości, terminowości, niezawodności i bezpieczeństwa dostaw.
 • Optymalizacja poziomu zapasów musi być zdolna do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych, popytu, preferencji i wymagań klientów.

 

Jako podmiot zewnętrzny patrzymy na działalność przedsiębiorstwa z innej perspektywy. W zależności od skali organizacji, projektowanie logistyki zaopatrzenia może być bardzo złożonym procesem, w którym każdy element systemu logistycznego ma znaczenie, dlatego do takiej współpracy delegujemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są oni w stanie zlokalizować newralgiczne obszary, które warto zorganizować w inny, bardziej efektywny sposób. Dzięki temu projektowanie logistyki zaopatrzenia z Audytel przynosi wymierne rezultaty w postaci redukcji kosztów logistycznych, usprawnienia procesów oraz poprawy ich efektywności.

Zajmujemy się kompleksową strategią organizacji w zakresie logistyki zaopatrzenia oraz strategią operacyjną w celu rozwoju i optymalizacji działalności  organizacji. Dostarczamy praktycznych i strategicznych rozwiązań, które zoptymalizują, unowocześnią i udoskonalą wszystkie elementy łańcucha dostaw.

Przeanalizujmy logistykę zaopatrzenia w Twojej firmie z dystansem i kreatywnie

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.