Optymalizacja kosztów w firmie – zapasy i zakupy

Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów

 

Zarządzanie zapasami to jeden z najważniejszych obszarów operacyjnych w logistyce.

Z punktu widzenia zarządzania procesem zakupowym bardzo ważna jest identyfikacja czynników wpływających na tworzenie nadmiernych zapasów w firmie, a następnie podejmowanie działań mających na celu zredukowanie lub wyeliminowanie tych zjawisk. Należą do nich niepewność dostaw, wahania popytu, niski poziom prognozy popytu, specyfika procesu produkcyjnego czy założony zbyt wysoki poziom obsługi Klienta.

Wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów pozwala na skuteczną walkę z przyczynami nadmiernych zapasów, a w dalszej kolejności z negatywnymi skutkami takiego stanu rzeczy. To unikalne podejście pozwala firmom na osiągniecie redukcji kosztów związanych z zakupami i zapasami.

 

Zapasy są niezbędne w organizacji, gdyż:

•    Zapewniają sprawny, ciągły przebieg procesów produkcyjnych, eliminują straty związane z przestojami oraz zmniejszeniem wielkości produkcji
•    Zabezpieczają Poziom Obsługi Klienta na określonym poziomie, a więc mają istotny wpływ na wizerunek firmy
•    Zabezpieczają przed nieprzewidzianymi zmianami popytu oraz czasu realizacji zamówień (dostaw)
•    Mogą wyeliminować bądź ograniczyć skutki zdarzeń nie do końca przewidywalnych takich jak np. gwałtowny wzrost cen, strajki, pandemia lub inne wydarzenia o charakterze politycznym.

 

Zapasy w większości sytuacji są niezbędne, ale ich poziom powinien być racjonalnie planowany i optymalizowany, z uwzględnieniem zarówno potrzeb jak i związanych z tym kosztów oraz specyficznych uwarunkowań firmy.

 

Pamiętajmy, że poziom zapasów jest efektem planowania, przyjętej polityki sprzedaży i utrzymania zapasów.

Co zyskujesz?

 • Poprawę cash flow poprzez redukcję nadmiernych zapasów
 • Redukcję kosztów i uwolnienie zamrożonego kapitału
 • Obniżenie kosztów transportu i dystrybucji
 • Poprawę jakości planowania
 • Nową jakość procesu zakupowego

W trosce o budżet, warto również zadbać o sieć dystrybucji – firma Audytel wykona dla Was analizę kosztów i korzyści związanych ze zmianą sieci.

 

Skontaktuj się z Nami i dowiedz się jak zredukować zapasy do poziomu optymalnego dla organizacji!

Przykładowe realizacje:

Case study: Opracowanie polityki gospodarki materiałowej i magazynowej

Dla naszego Klienta – Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zrealizowaliśmy projekt, którego zakres obejmował:

 1. Wykonanie analizy i diagnozy stanu obecnego.
 2. Opracowanie „Polityki gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL
 3. Opracowanie „Planu wdrożenia oraz zasad aktualizacji „Polityki gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL
Referencje:

„Obszerny zakres projektu wymagał od firmy Audytel interaktywnego sposobu działania i stałej współpracy z członkami  zespołu PPL. Dzięki takiemu podejściu cele projektu zostały w pełni zrealizowane, zgodnie z przyjętymi założeniami.”

 

Case study: Optymalizacja poziomu zapasów w firmie produkcyjnej

Klient Audytela – firma produkcyjna mającą kilka tysięcy SKU w obrocie towarowym, posiadająca własny magazyn wysokiego składowania, miał problem z niestabilnością zapasów, co powodowało m.in. konflikty na styku produkcja – handel, produkcja – marketing oraz handel – marketing.

Cel: Zarząd postanowił postawić na logistykę i zbudować plan działań, który doprowadziłby do obniżenia kosztu działań przy niezmienionym SLA.

 

Podjęte działania:

Eksperci Audytel zidentyfikowali przyczyny takiego stanu rzeczy i zaproponowali szereg działań naprawczych:

 • Zmianę polityki zapasów
 • Modyfikację modelu planistycznego,
 • Wdrożenie procedur S&OP,
 • Standaryzację przepływu informacji.
 • Przyjęcie strategii redukcji zapasów i zapisanie w polityce gospodarki zakupowej na kilka lat do przodu.
 • Zbudowanie planów zmian wraz z analizą ryzyk

 

Korzyści z wdrożenia:

W efekcie prac Audytela nastąpiła redukcja poziomu zapasów o ponad 20% oraz uwolnienie zamrożonego kapitału w wysokości kilku mln zł.

Zapytaj o ofertę:

Krzysztof Miziński

600 085 252

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.