Logistyka Dystrybucji

Sieć dystrybucji – planowanie potrzeb

Dystrybucja jest istotnym elementem systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Utrzymywany przez firmy model dystrybucji podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Osiągnięcie optymalnego przepływu towarów wymaga wprowadzania zmian, które wiążą się z kosztami. Sprawnie działające procesy dystrybucyjne obniżają koszty związane z operacjami logistycznymi przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obsługi Klienta. Rzetelna prognoza kosztów stanowi bardzo duże wyzwanie dla firm. Błąd na tym etapie może spowodować problemy z budżetem i realizacją przyszłych inwestycji. Może mieć również wpływ na korektę długofalowej strategii firmy.

Wspieramy naszych Klientów we wprowadzeniu innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań usprawniających procesy logistyczne. Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie procesów logistycznych, uwzględniając  potrzeby Klienta.

Logistyka dystrybucji produktów dotyczy wszystkich procesów związanych z zarządzaniem łańcucha dostaw od momentu przyjęcia zamówienia od Klienta, do momentu dostarczenia w miejsce przez niego wskazane.

Dobra logistyka – spełnienie zasady 7W

Sprawna, optymalna logistyka spełnia wymagania określone zasadą 7W:

 • Właściwy produkt.
 • Właściwa ilość.
 • Właściwy stan.
 • Właściwe miejsce.
 • Właściwy czas.
 • Właściwy Klient.
 • Właściwy koszt.

Odpowiednio zaplanowana logistyka dystrybucji przełoży się na większą efektywność pracy, otwierając tym samym przedsiębiorstwu drzwi do dynamiczniejszego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, z którymi będziecie Państwo mogli szczegółowo omówić zakres realizowanych usług optymalizujący logistykę dystrybucji.

Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie potrzeb, stosujemy indywidualne podejście do każdego Klienta biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa. Projektując właściwe, dopasowane do kanałów sprzedaży procesy logistyki dystrybucji, bierzemy pod uwagę całościowo procesy logistyczne zachodzące w firmie.

Sprawne i odpowiednie zarządzanie procesami dystrybucji to duża część sukcesu przedsiębiorstwa.

Jako podmiot zewnętrzny patrzymy na działalność Twojego przedsiębiorstwa z innej perspektywy. W zależności od skali organizacji, projektowanie logistyki dystrybucji może być bardzo złożonym procesem, w którym każdy element systemu logistycznego ma znaczenie, dlatego do takiej współpracy delegujemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są oni w stanie zlokalizować newralgiczne obszary, które warto zorganizować w inny, bardziej efektywny sposób. Dzięki temu projektowanie logistyki dystrybucji z Audytel przynosi wymierne rezultaty w postaci redukcji kosztów logistycznych, usprawnienia procesów oraz poprawy ich efektywności.

 

Logistyka Dystrybucji

Co zyskasz modelując sieć dystrybucji w Twoim przedsiębiorstwie?

Zajmujemy się kompleksową strategią organizacji w zakresie logistyki dystrybucji oraz strategią operacyjną w celu rozwoju sieci dystrybucji i optymalizacji działalności organizacji. Dostarczamy praktycznych i strategicznych rozwiązań, które zoptymalizują, unowocześnią i udoskonalą wszystkie elementy łańcucha dostaw.

Dzięki temu otrzymasz:

 • Wsparcie we wdrożeniu zmian.
 • Projekt dopasowany do indywidualnych potrzeb.
 • Czytelną dokumentację projektową oraz procesową.
 • Wytyczne do precyzyjnego zarządzania logistyką dystrybucji.
 • Szczegółowy opis (zmapowanie lub zamodelowanie) procesów.
 • Wyraźną redukcję kosztów operacyjnych.
 • Identyfikację źródła problemu i wskazanie sposobu jego eliminacji.

Porozmawiajmy o udoskonaleniu logistyki dystrybucji w Twojej firmie

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.