Logistyka Dystrybucji

Sieć dystrybucji – planowanie potrzeb

Dystrybucja jest istotnym elementem systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Utrzymywany przez firmy model dystrybucji podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Osiągnięcie optymalnego przepływu towarów wymaga wprowadzania zmian, które wiążą się z kosztami. Sprawnie działające procesy dystrybucyjne obniżają koszty związane z operacjami logistycznymi przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obsługi Klienta. Rzetelna prognoza kosztów stanowi bardzo duże wyzwanie dla firm. Błąd na tym etapie może spowodować problemy z budżetem i realizacją przyszłych inwestycji. Może mieć również wpływ na korektę długofalowej strategii firmy.

Wspieramy naszych Klientów we wprowadzeniu innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań usprawniających procesy logistyczne. Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie procesów logistycznych, uwzględniając  potrzeby Klienta.

Proces produkcji towarów oraz świadczenie usług to początek całego ciągu działań operacyjnych związanych z logistyką dystrybucji, prowadzących do uzyskania przychodu przez firmę. Aby wyprodukowane towary mogły trafić do konsumentów, potrzeba dobrze zaplanowanej i sprawnie działającej logistyki dystrybucji. Bez niej trudno mówić o rentowności jakiegokolwiek przedsięwzięcia biznesowego.

Logistyka dystrybucji produktów dotyczy wszystkich procesów związanych z zarządzaniem łańcucha dostaw od momentu przyjęcia towaru do magazynu, do momentu wysyłki do Klienta.

Elementy logistyki dystrybucji, które mają wpływ na efektywność procesów:

 • Zarządzanie zapasami.
 • Magazyn.
 • Sieć dystrybucji.
 • Procesy administracyjne.

Zasada 7W

W logistyce dystrybucji bardzo ważne jest zarządzanie zapasami. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji związanych z niedostateczną ilością towaru w magazynie. Dokładne informacje dotyczące składowanych zapasów i ich kontrola pozwoli ograniczyć koszty związane gospodarką magazynową. Magazyn jest miejscem, w którym zachodzą procesy operacyjne (przyjęcie towaru, składowanie  oraz wysyłka) jak również procesy zarządzania (zarządzanie zapasami, planowaniem oraz obsługą zamówień). Dobrze zaplanowane procesy dystrybucyjne odbywają się rozmaitymi kanałami, dopasowanymi do potrzeb i możliwości danej firmy. Procesy dystrybucji, które przebiegają w zróżnicowanych strukturalnie kanałach dystrybucji wraz z procesami administracyjnymi muszą być odpowiednio zsynchronizowane, spójne i dynamiczne.

Sprawna, optymalna logistyka spełnia wymagania określone zasadą 7W:

 • Właściwa ilość.
 • Właściwy stan.
 • Właściwe miejsce.
 • Właściwy czas.
 • Właściwy Klient.
 • Właściwa cena.

Odpowiednio zaplanowana logistyka dystrybucji przełoży się na większą efektywność pracy, otwierając tym samym przedsiębiorstwu drzwi do dynamiczniejszego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, z którymi będziecie Państwo mogli szczegółowo omówić zakres realizowanych usług optymalizujący logistykę dystrybucji.

Nasze usługi opieramy na skrupulatnej analizie potrzeb, stosujemy indywidualne podejście do każdego Klienta biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa. Projektując odpowiednio procesy logistyki dystrybucji, możemy wziąć pod uwagę całościowo procesy logistyczne zachodzące w firmie albo skoncentrować się na obszarach wskazanych przez Klienta, nie tracąc przy tym z oczu obrazu całości.

Sprawne i odpowiednie zarządzanie procesami dystrybucji to duża część sukcesu przedsiębiorstwa.

Jako podmiot zewnętrzny patrzymy na działalność Twojego przedsiębiorstwa z innej perspektywy. W zależności od skali organizacji, projektowanie logistyki dystrybucji może być bardzo złożonym procesem, w którym każdy element systemu logistycznego ma znaczenie, dlatego do takiej współpracy delegujemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Są oni w stanie zlokalizować newralgiczne obszary, które warto zorganizować w inny, bardziej efektywny sposób. Dzięki temu projektowanie logistyki dystrybucji z Audytel przynosi wymierne rezultaty w postaci redukcji kosztów logistycznych, usprawnienia procesów oraz poprawy ich efektywności.

 

Co zyskasz modelując sieć dystrybucji w Twoim przedsiębiorstwie?

Zajmujemy się kompleksową strategią organizacji w zakresie logistyki dystrybucji oraz strategią operacyjną w celu rozwoju sieci dystrybucji i optymalizacji działalności organizacji. Dostarczamy praktycznych i strategicznych rozwiązań, które zoptymalizują, unowocześnią i udoskonalą wszystkie elementy łańcucha dostaw.

Dzięki temu otrzymasz:

 • Gwarancję efektywnego wdrożenia zmian.
 • Projekt dopasowany do indywidualnych potrzeb.
 • Czytelną dokumentację projektową oraz procesową.
 • Wytyczne do precyzyjnego zarządzania logistyką dystrybucji.
 • Szczegółowy opis (zmapowanie) obecnych procesów.
 • Wyraźną redukcję kosztów operacyjnych.
 • Opis sytuacji, miejsc, w których występują problemy – w odniesieniu do opisanego procesu.
 • Prezentację elementów logistyki zaopatrzenia – czego oczekujemy od wdrożenia, jak sobie wyobrażamy nasz proces po wdrożeniu (model).

Porozmawiajmy o udoskonaleniu logistyki dystrybucji w Twojej firmie

Krzysztof Miziński

600 085 252
  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.